Facebook pixel

Miljö Olika drivmedel

Fossila bränslen

Bensin är det vanligaste drivmedlet i Sveriges bilar. Två av tre privatägda bilar drivs med bensin 2021. Vid en perfekt förbränning i en bensinmotor kommer bara koldioxid och vattenånga ur avgasröret. Tyvärr har ingen bil en perfekt förbränning så därför har vi i Sverige haft lag på katalysator sedan slutet på 1980-talet. Katalysatorn som är en del av avgassystemet renar de farliga avgaserna kväveoxider, kolväten, koloxid, och svaveloxider. I en varmkörd motor renas de skadliga ämnena bort nästan helt. Men vid kallstarter renas nästan inget bort de första kilometerna. Det är faktiskt så att de flesta resorna med bil i Sverige är kortare än 5 kilometer. Under denna korta sträcka så hinner motorn och katalysatorn oftast inte värmas upp så mycket att avgasreningen blir effektiv.

Diesel En dieselmotor drar ungefär 20-25 % mindre bränsle än motsvarande bensinmotor och har även högre vridmoment vilket gör motorn stark. Därför är dieselmotorn mycket vanlig i lastbilar och taxibilar. Även personer som kör många mil per år eller drar släp efter sin bil väljer ofta en dielseldriven motor. Nackdelen med en dieselmotor jämfört med en bensindriven motor är att dieselmotorer släpper ut mer kväveoxid, har 10 - 15 gånger mer partiklar samt 2 - 3 gånger mer kolväten i sina avgaser. Nyare dieselbilar har partikelfilter och tankas med en tillsats som kallas Ad-blue för att få ner utsläppen av kväveoxider. Tillsatsen tankas i en separat tank och därefter blandas diesel och Ad-blue vid färd.

I början på 2022 höjdes priset på både diesel och bensin. Detta beror främst på att den diesel och bensin som säljs i Sverige måste ha en högre inblandning av biodrivmedel än tidigare. Eftersom biodrivmedel är dyrare ökar priserna på bensin och diesel. Diesel blandas med vegitabilisk olja (HVO100) och bensin med etanol. I Sverige har vi riksdagsbeslut på att ytterligare öka inblandningen biodrivmedel i våra fossila bränslen diesel och bensin, för att minska utsläppen av koldioxid.

Alternativa drivmedel

Elektricitet

Elbilar blir allt mer populära och de har en mängd fördelar. Bilarna släpper exempelvis inte ut några avgaser under färd, och motorbullret är i princip obefintligt. Dessutom är det mycket billigare att köpa el än vad det är att köpa fossilt bränsle så som bensin eller diesel. Den största nackdelen med elbilar i dagsläget är att de är dyrare och att deras räckvidd inte är riktigt lika lång som motsvarande bensin och dieselbilar. De stora batterierna gör också att tillverkningen av en elbil ger klart större utsläpp av koldioxid. Därför tar det några tusen mil innan elbilarna totalt sett släpper ut mindre mångd koldioxid än motsvarande nytillverkade bensin och dieselbilar. Om vi tittar på hela bilarnas livscykel kommer elbilen släppa ut klart mindre koldioxid. Eftersom de flesta resor i Sverige med bil är kortare än 5 kilometer finns också en klar fördel med att elbilen inte "kallstartas".

Nu har teknologin utvecklats så mycket att du kan ladda din elbil hemma och kanske hämta energin från egna solpaneler.

Hybrid

En hybrid är ett fordon har två motorer med olika energisystem. En hybridbil kan alltså exempelvis ha både en elmotor och bensinmotor. Oftast brukar det vara så att elmotorn används när bilen färdas under en viss hastighet och att bensinmotor används vid längre sträckor och högre hastigheter. En laddhybrid kan laddas via ett uttag och har större batterier. Sådana bilar kan köras några mil bara på el. Hybridbilar är ett praktiskt och miljövänligt alternativ till en vanligt fordon som går på bensin.

Biobränsle

Biobränslen är förnyelsebara och produceras av organiskt material som växter, slam från reningsverk och slaktavfall. Biobränslen bidrar inte till ökad växthuseffekt då den mängd koldioxid som bildas vid förbränning är en del av kolets kretslopp. Biobränslen tankas i bilar både i flytande form, (etanol och HVO) och i gasform då det kallas biogas. Även pellets och ved som man eldar med ärbiobränslen.

Etanol (E85)

Etanol är en typ av alkohol som framställs från växter som vete, majs och sockerrör. De största producenterna i världen är Brasilien där det utvinns från sockerrör och i USA gör man etanol från majs. Etanol är ett förnybart bränsle men det är inte helt miljövänligt då den framställs på ett icke miljövänligt sätt. De växter som används för att framställa etanol behövs även för andra ändamål i världen, exempelvis mat för oss människor. Etanol är faktiskt den alkohol som vi dricker i öl, vin och andra alkoholhaltiga drycker. E85 består därför av 85% etanol och 15% bensin.

Biogas

Exempelvis när mikroorganismer bryter ned hushållssopor utan tillgång till syre bildas bland annat metangas. Biogasen som tankas i fordon består nästan bara av metangas. Den kallas även fordonsgas och kan användas både i bensin och dieselmotorer om de får ett eget bränslesystem för gasen. Vanligast är att gasdrivna bilar också tankas med bensin. Ibland kan du välja om du vill köra på gas eller bensin med ett knapptryck. En del bilar går på gas automatiskt tills den är slut och då tar bensindriften över.

Miljöklasser

Alla bilar som säljs blir miljöklassade utifrån dess utsläpp av koloxid, kväveoxider och kolväten. Syftet med att miljöklassa bilarna är för att minska utsläpp av hälsofarliga och miljöskadliga ämnen. Det ska löna sig att köra en bil som är miljövänlig.