Facebook pixel

Miljö Utrustning och teknik

Det är inte bara körsätt, typ av bränsle och typ av bil som påverkar miljön. Du påverkar miljön även på det sättet som du sköter om din bil och dess utrustning.

Bilens däck

Har du någonsin försökt att cykla med opumpade däck? Den trögheten gäller även bilen om den har dåligt pumpade däck. Skillnaden är att bilen inte känner av trögheten på samma sätt som du gör när du cyklar med punktering. Det gör att bilen istället behöver arbeta hårdare vilket leder till att mer bränsle går åt. Det är heller inte bara bränsleförbrukningen som påverkas om du har för lite luft i däcken. Även andra bildelar kopplade till däcken kan ta skada. Det är med andra ord inte bara dyrt att köra en bil vars däck har för lågt lufttryck - det kan också bli dyrt att reparera delar som skadats eller gått sönder som en följd av det låga lufttrycket. Se därför till att trycket är ca 15% högre än det som finns angivet i instruktionsboken.

Vissa däck kan vara väldigt dyra. Kom dock ihåg att det är en klart bra investering att köpa kvalitativa däck då det påverkar din bil så pass mycket på väldigt många plan. Det är som att säga att man behöver bra vingar för ett flygplan eller ett bra segel för en båt.

Miljömärkta däck

Det finns vissa däck som är förbjudna i EU, exempelvis de som innehåller HA-oljor. När du ska köpa nya däck är det generellt sett bra att se till att däcken är tillverkade av återvunnet gummi och har lägre rullmotstånd. Därför kan det vara ett bra alternativ att köpa exempelvis Svanen-märkta däck som är ett miljövänligare alternativ.

Motorvärmare

Motorvärmarens funktion är att värma upp motorn och skall finnas under motorhuven. Fördelen med den är att själva motorn slits mindre, gör så att katalysatorn fungerar snabbare och gör så att du får en lägre bränsleförbrukning.

Följande inkopplingstider rekommenderas av Energimyndigheten:

  • -15 °C - cirka 1 timme och 30 minuter
  • -10 °C - cirka 1 timme och 20 minuter
  • -5 °C - cirka 1 timme och 10 minuter
  • 0 °C - cirka 1 timme
  • 5 °C - cirka 30 minuter
  • 10 °C - motorvämare bör inte användas.

Katalysatorn

Alla bilar som är tillverkade efter år 1989 i Sverige måste ha en katalysator. Det den gör är att arbeta i ca 400-600 grader med att omvandla skadliga ämnen i diesel och bensin till vatten och koldioxid. Cirka 90% av de skadliga ämnena försvinner tack vare katalysatorns funktion.

Bilens luftmotstånd

Även bilen får ett visst luftmotstånd som faktiskt gör att bränsleförbrukningen ökar. Större objekt som är monterade på eller hänger efter bilen gör så att luftmotståndet blir starkare och därmed förbrukas ännu mer bränsle. Att stänga rutorna, montera bort takboxar och köra med smalare däck är några av åtgärderna du kan vidta för att minska luftmotståndet.

Hur du tvättar din bil

Ju mer du tvättar bilen desto sämre är det för miljön. Jo visst blir bilen snygg, men till vilket pris? För det blir nämligen på miljöns bekostnad. Se till att bilen är ordentligt vaxad så slipper du tvätta bilen lika ofta. Då är du vänlig mot miljön men även mot dig själv då du sparar tid genom att slippa tvätta bilen så ofta.

Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en automattvätt eller för hand på en tvättplats vid en fordonstvätt. Detta eftersom tvättvattnet renas genom olje- och slamavskiljare innan det släpps till avloppsreningsverket. Om du ändå väljer att tvätta hemma bör du placera bilen på gräs- eller grusunderlag för att förhindra att tvättvattnet åker ner i en dagsbrunn.

AC påverkar bränsleförbrukningen

Att missbruka bilens luftkonditionering kan påverka bränsleförbrukningen ganska mycket då det kräver mycket energi att hålla igång det. Du kan spara upp till 10% av din bränsleförbrukning om du skulle ha den avstängd under din körning.