Facebook pixel

Miljö Utrustning och teknik

Det är inte bara körsätt, typ av bränsle och typ av bil som påverkar miljön. Att du sköter om din bil och dess utrustning har också betydelse.

Bilens däck

Alla som cyklat med dåligt pumpade däck vet hur trögt det är att trampa. På samma sätt rullar bilen tyngre med lägre lufttryck och mer bränsle går åt. Du kan se biltillverkarens rekomenderade lufttryck i instruktionsboken. Ofta kan du pumpa i lite mer luft än rekomenderat, runt 10% extra brukar inte vara några problem. Det rekomenderade lufttrycket tar också hänsyn till komforten. Om du pumpar i mer luft kommer bilen gå lite stötigare. 10% extra kommer inte göra så stor skillnad för komforten, men det är ett enkelt sätt att spara lite energi. Pumpar du i för mycket luft finns risk att greppet blir sämre, och att däcket slits mest i mitten. Omvänt blir slitaget större längre ut i mönstret om du kör med för lågt lufttryck. Däcket "sjunker ihop" i mitten med för lågt lufttryck. Tänk också på att breda däck rullar trögare.

Vissa däck kan vara dyra. Men kom ihåg att det är en bra investering att köpa kvalitativa däck som hjälper att hålla dig kvar på vägen.

Miljömärkta däck

Det finns Svanen-märkta däck som är ett miljövänligare alternativ. För att få klassas som Svanen-märkt däck kvävs att däcken är tysta, har lågt rullmotstånd, är fria från HA-oljor och givetvis att de håller en hög säkerhetsnivå.

Motorvärmare

Motorvärmarens funktion är att förvärma upp motorn innan start. Fördelarna är att en varm motor slits mindre, katalysatorn fungerar snabbare och du får en lägre bränsleförbrukning. Det finns två typer av elektriska motorvärmare. Den ena värmer motorns kylarvätska ungefär som en vattenkokare, och den andra värmer själva metallen i motorn (motorblocket).

Följande inkopplingstider rekommenderas av Energimyndigheten:

  • -15 °C - cirka 1 timme och 30 minuter
  • -10 °C - cirka 1 timme och 20 minuter
  • -5 °C - cirka 1 timme och 10 minuter
  • 0 °C - cirka 1 timme
  • 5 °C - cirka 30 minuter
  • 10 °C - motorvämare bör inte användas.

Katalysatorn

Alla bilar som är tillverkade efter år 1989 i Sverige måste ha en katalysator. Den omvandlar skadliga ämnen i diesel och bensin till vatten och koldioxid. Cirka 90% av de skadliga ämnena försvinner tack vare katalysatorns funktion. Som sagt så krävs några kilometers körning innan den fungerar ordentligt eftersom katalysatorn har en arbetstemperatur på ca 400-600 grader.

Bilens luftmotstånd och last

Något som verkligen påverkar bränsleförbrukningen är bilens luftmotstånd. Större objekt som är monterade på eller hänger efter bilen gör så att luftmotståndet ökar och mer bränsle går åt. Att stänga rutorna, montera bort takboxar och köra med smalare däck är några av åtgärderna du kan vidta för att minska luftmotståndet. Luftmotståndet ökar också mycket när du kör fort. Dubbel hastighet gör att ditt luftmotstånd fyrdubblas, och tredubbel hastighet betyder niodubbelt luftmotstånd. Luftmotståndet ökar alltså på samma sätt som bromssträckan.

Hur du tvättar din bil

En ren bil rostar mindre och håller därför längre, men varje tvätt påverkar såklart miljön. Ser du till att bilen är ordentligt vaxad så slipper du tvätta bilen lika ofta. Då är du snäll både mot miljön och mot dig själv.

Det bästa för miljön är att tvätta bilen i en automattvätt eller för hand i en fordonstvätt. Där renas tvättvattnet i olje- och slamavskiljare innan det leds vidare till avloppsreningsverket. Om du ändå väljer att tvätta hemma så gör det på gräs- eller grusunderlag för att förhindra att tvättvattnet åker ner i en dagsbrunn.

AC påverkar bränsleförbrukningen

När bilens AC är på går energi åt. Du kan spara runt 5% av din bränsleförbrukning om du stänger av den när den inte behövs.