Personliga förutsättningar Alkohol och droger

Du får enligt trafikbrottslagen aldrig framföra ett motordrivet fordon när du är påverkad av alkohol eller narkotika. Du får inte heller låna ut ditt fordon till någon annan person som är påverkad. Om det visar sig att du kör påverkad med exempelvis en moped så kan även ditt B-körkort återkallas.

Rattfylleri

  • Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille alkohol i blodet.
  • Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.
  • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt kan du dömas till rattfylleri även om din promillehalt i blodet är lägre än 0,2 promille.
  • Leder till indraget körkort eller krav på alkolås i ett eller två år.

Grovt rattfylleri

  • Gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille alkohol i blodet.
  • Straffet för grovt rattfylleri är böter eller fängelse i högst två år.
  • Om du inte kan framföra ditt fordon på ett säkert sätt eller orsakar en olycka kan du dömas till grovt rattfylleri även om din promillehalt i blodet inte uppnår 1,0 promille.
  • Leder till indraget körkort eller krav på alkolås i två år.

Alkolås

Den som blir dömd för någon form av rattfylleri och får körkortet indraget har möjlighet att ansöka om att få köra med ett installerat alkolås. Om ansökan beviljas får föraren ett körkortet med villkor som innebär att denne endast får köra den bil som har alkolåset installerat.

Att bjuda någon på alkohol som ska köra bil är straffbart då det räknas som medhjälp till rattfylleri. Du kan även bli straffad om du lånar ut din bil till någon som du vet är påverkad.

Promille

Promille är ett mått som anger tusendelar. När en polis stoppar dig kan du få blåsa i ett instrument som mäter hur mycket alkohol som finns i din utandningsluft. Promillehalten i din utandningsluft är hälften av promillehalten i ditt blod. Det vill säga att om du har 0,1 promille i utandningsluften så har du 0,2 promille i alkohol i blodet.

Även om alkoholen försvinner ur din kropp så betyder det inte att du är som vanligt igen. Även efter att alkoholen har lämnat kroppen försämras körförmågan. Med andra ord behöver du en återupphämtningstid efter den så kallade förbränningstiden. Förbränningstiden är den tid som det tar för alkoholen att lämna din kropp. Exempel nedan är en sammanställning av Systembolaget för en person som väger ca 70 kg:

Dryck, mängd och ungefärlig förbränningstid

Flaska lättöl, 33 cl (2,2 %) 1 timme

Burk folköl, 50 cl (2,8 %) 1,5 - 2 timmar

Flaska folköl, 33 cl (3,5 %) 1,5 - 2 timmar

Burk folköl, 50 cl (3,5%) 2 - 2,5 timmar

Flaska starköl, 33 cl (5,0 %) 2 - 2,5 timmar

Glas vin, 15 cl (12 %) 2 - 2,5 timmar

Glas vin, 12 cl (13 %) 2 - 2,5 timmar

Flaska vin, 75 cl (13 %) 11 - 12 timmar

Sprit, 4 cl (40 %) 2 - 2,5 timmar

Halv flaska sprit, 35 cl (40 %) 16 - 17 timmar

Förbränning av alkohol tar tid och går inte att påskynda. Hur fort vi förbränner alkohol kan skilja mycket från person till person och även variera för samma person. Är du ute och festar till sent på natten är det säkrast att låta bilen stå hela dagen efter.

Droger

Det råder nolltolerans mot narkotika i trafiken. Om du kör trafikfarligt för att du är påverkad av narkotika så blir du straffad enligt rattfyllerilagstiftningen.

Spärrtiden för narkotikabrott är lägst en månad och högst tre år.

Läkemedel

Vissa smärtstillande, lugnande och sömngivande läkemedel är narkotikaklassade. Dessa får bara användas i trafiken av medicinska skäl och enligt läkarens ordination. Även antidepressiva mediciner, mediciner mot epilepsi, vissa antihistaminer, starka hostmediciner, lugnande och sövande medel som inte är narkotikaklassade kan vara trafikfarliga. Om du behöver ta ett läkemedel ska du läsa på bipacksedeln hur medicinen kan påverka dig. Olika människor reagerar olika på mediciner. Du är själv ansvarig för att vara uppmärksam på hur läkemedlet påverkar dig som förare och på eventuella biverkningar. Skulle läkemedlet påverka dig på ett sätt som gör att du blir en fara i trafiken kan detta ge samma straff som rattfylleri.

Mobiltelefon är en fara för trafiken

Mobiltelefoner utgör en risk i trafiken eftersom det minskar förarens fokus på trafiken. Från och med den 1 februari 2018 är det olagligt att använda handhållen mobiltelefon när du kör ett motordrivet fordon. Även handsfree är olagligt om det inverkar negativt på körningen.

En undersökning som SVT har gjort visar att 85% av alla distraktionsolyckor med cyklister och fotgängare har en klar koppling till mobiltelefoner.