Facebook pixel

Personliga förutsättningar Synen

Du måste ha en synskärpa på minst 0,5 för att få ta B-körkort. Behöver du glasögon för att uppnå den synskärpan får du köra, men med villkoret att du bär glasögon eller linser under körningen. Bra syn är avgörande för att vara en säker trafikant. Ca 90% av den information som vi tar in och uppfattar från trafiken görs genom ögonen.

Vad väljer hjärnan att se?

Det är inte möjligt för oss människor att ta in allt vi ser, utan hjärnan tar in det som du anser vara relevant och påverkas av dina:

 • Behov
 • Intressen
 • Erfarenheter
 • Kunskaper
 • Känslointryck
 • Förväntningar

Varseblivning: Att vara medveten om vad som pågår runt omkring sig.
Selektiv varseblivning: Att välja ut vad som är relevant och vad du bör lägga uppmärksamhet vid.

Vad är avsökning?

Att ha en bra avsökning handlar såklart om att titta på rätt sak vid rätt tillfälle. Att du systematiskt söker av trafikmiljön och ofta tittar både framåt, åt sidorna och bakåt. En förare med stark avsökning är duktig på att läsa trafiksituationer. Försök att köra på ett sätt som gör det lätt för andra att läsa av vad du tänker göra.

Kännetecken hos vana förare:

 • Lägger fokus på rörliga saker
 • Blicken är rörlig och följer trafiken
 • Bredare och längre observationsområde.

Kännetecken hos ovana förare:

 • Lägger fokus på saker som står stilla
 • Låser blicken länge på samma sak
 • Smalare och kortare observationsområde.

Det absolut viktigaste för dig som ny förare är att lära dig titta långt fram och planera i flera steg framåt.

Försök att, med utgångspunkt i kännetecknen ovan, göra dig själv medveten om var på skalan över ovana och vana förare du befinner dig. Det kommer vara en gradvis utveckling hos dig som förare.

Hur hjärnan bedömer avstånd

Stereoseendet, alltså att titta med båda ögonen, hjälper dig att bedöma avstånd. Kan du inte använda båda ögonen så är det svårare att bedöma avstånd. Om du blir blind på ett öga när du har körkort blir du av med det tills hjärnan vant sig med att bara ha ett seende öga. Det brukar handla om 6 månader. Även nedsatt syn påverkar stereoseendet. Särskilt viktigt att kunna bedöma avstånd är vid omkörning. Men det är också svårt eftersom hjärnan beräknar mötandespunkten till halva avståndet. Det stämmer ju om vi kör lika fort som den mötande, men hur ofta kör inte folk för fort? Försök att alltid ha goda marginaler, eller strunta i att köra om.

Begrepp om synen

Den gråa ytan utgör periferiseendet.

 • Synfält: Det halvcirkelformade område vi ser med våra ögon. I normala fall är synfältet cirka 180 grader. Det vill säga en halvcirkel.
 • Centralseende: Kallas även för direktseende. Utgör 1-2% av synfältet som du tydligast ser. Tack vare centralseendet kan vi uppfatta vad som står på en skylt vid vägen, exempel en tilläggstavla.
 • Periferiseende: 98-99% av synfältet som vi inte kan uppfatta lika tydligt som centralseendet. Detta försämras när vi är trötta eller alkoholpåverkade. Vi kan upptäcka saker med periferiseendet, men måste använda direktseendet för att tydligt kunna se vad det är. Tänk dig att du fokuserar på en punkt (direktseende). Allt annat som du inte har i fokus är periferiseende och det är inte lika skarpt som ditt direktseende. Se bild, den gråa ytan utgör periferiseendet medan det röda utgör direktseendet i det mänskliga ögat.

Tunnelseende

Att köra med tunnelseende gör att du inte märker saker som händer bredvid vägen eftersom ditt periferiseende försämras. Förutom trötthet och alkohol kan stress och hög hastighet ge dig sämre periferiseende och ökat tunnelseende.

Illusioner

Ibland är människans livliga fantasi ett hjälpmedel i trafiken eftersom vi kan förutse en kommande händelse. När vi närmar oss en buss som stannat vid en hållplats, kan vi exempelvis föreställa oss att ett barn springer ut framför. När det är svårt att tyda informationen kan hjärnan ibland fylla i luckorna med sin fantasi och skapa illusioner, eller synvillor som det också kallas. Exempelvis kan vi bli förvirrade och tappa riktning i tjock dimma, eller missta en bil som har fel på ena lyset för en moped.

Fler sinnen

 • Luktsinnet kan hjälpa oss upptäcka exempelvis farliga läckage (bränsle eller avgaser), eller om det luktar bränt från motorn eller bromsarna.
 • Balanssinnet gör att vi kan märka om vi tappar greppet och får sladd.
 • Känseln hjälper oss att känna hur hårt vi gasar och bromsar. Även vibrationer från ratten plockar vi upp med känseln.
 • Hörseln ger bland annat information om motorns skick samt om du kör med fel växel. Den hjälper dig även att höra om ett utryckningsfordon närmar sig eller om bilen ger ifrån sig missljud.