Trafikregler Att köra om

Det viktigaste när du ska köra om ett annat fordon är att det inte blir farligt. Se till att ha god marginal i sidled till den du kör om, och såklart även ordentligt avstånd till mötande trafik. Du måste kunna överblicka hela omkörningssträckan. Tänk också på att i en situation där du vill köra om är det ofta flera bakom dig som vill göra samma sak.

Omkörning till höger

Det normala att du kör om till vänster. Men det finns tillfällen då du får köra om på höger sida;

 • Om bilen framför dig svänger åt vänster tvingas du köra om på höger sida
 • Vid vägarbete är det tillåtet att köra om vägmaskiner på den sida som lämpas sig bäst för situationen
 • För moped klass II-förare samt cyklister är det tillåtet att köra om på höger sida
 • På körbanor med två eller fler filer i samma färdriktning får du köra om på höger sida om hastighetsbegränsningen är max 70 km/h
 • Om bilen framför dig kör i en fil som leder någon annanstans än dit du är på väg är det tillåtet att köra om på höger sida.

Omkörning förbjuden och slut på förbud mot omkörning

När är det inte tillåtet att köra om?

 • Där vägmärket Omkörning förbjuden sitter uppe.
 • När ett annat fordon håller på att köra om dig.
 • När sikten är dålig på grund av dåligt väder, exempelvis vid dimma eller hårda regn- eller snöfall.
 • När det kommer mötande fordon på motsatt körfält och du måste köra på deras körfält för att köra om.
 • Innan korsningar där högerregeln tillämpas. Detta är inte tillåtet, såvida inte fordonet framför visar att det ska svänga vänster och du då kan köra om på höger sida.
 • Innan cykelöverfarter och obevakade övergångsställen.
 • Innan och på järnvägskorsningar där det saknas signaler eller bommar. Här är det dock tillåtet att köra om tvåhjuliga fordon.
 • Om du inte har uppsikt framåt, exempelvis vid kurvor och backkrön och du måste köra över på motsatt körfält för att köra om.

I följande situation ser vi att den gråa bilen kör om den röda bilen på höger sida. Detta är ett undantagsfall som är tillåtet.

Undantag till omkörningar

I vissa fall finns det undantag för omkörningar vilket innebär att du får köra om när det inte är tillåtet att köra om. Nedanstående punkter beskriver undantagen:

 • Extrema köer och tätt mellan varje fordon på alla körfält
 • Två körfält som är mot samma riktning och har maximala hastighetsgränsen på 70 km/h
 • Körfält som har olika färdmål
 • Järnvägskorsning utan trafikljus och bommar där du ska köra om ett tvåhjuligt fordon
 • Korsning med högerregel där du vill köra om tvåhjuligt fordon
 • Fordon som vill svänga till vänster får du köra om på höger sida
 • I korsning där bilarna befinner sig i olika körfält.

Hur du ska gå tillväga för att köra om

 1. Bilda dig en uppfattning om trafiksituationen genom att titta på trafiken framför dig. Det kan hjälpa att köra ut en bit till vänster för att lättare kunna se vad som finns framför bilen du skall köra om. Detta visar också både den du tänker köra om och trafiken bakom dig att du planerar en omkörning.
 2. Försäkra dig om att du har god säkerhetsmarginal till den framför och att du själv inte håller på att bli omkörd. Kontrollera inre backspegel, vänster sidospegel samt döda vinkeln som före alla filbyten.
 3. När du har läget under kontroll och situationen ser bra ut, slå på blinkers.
 4. Försök att komma med fart så du får så lite tid som möjligt i mötande fil.
 5. Tänk att inte svänga in för tidigt när du kört om. Ett riktmärke är att du ska se framlyktorna på den du kört om i inre backspegeln. Då kan du gå tillbaka utan att störa den du kört om.

Hur stor blir tidsvinsten?

Vid en omkörning är “tidsvinsten” inte speciellt stor i förhållande till hur riskabel en omkörning är. Vi rekommenderar att du använder miniräknaren när du skriver kunskapsprovet för att säkerställa så att du väljer rätt svarsalternativ. Tänk även på att svarsalternativen brukar ha en så pass stor intervallskillnad att du oftast kan göra en uppskattning på rätt alternativ.

Uträkning av tidsvinst

Här kommer ett exempel och uträkning av tidsvinst i hastighetsökning. Hur mycket tid tjänar du per mil om du har en hastighet på 80 km/h jämfört med en hastighet på 100 km/h?

Tillgänglig information Grundhastighet: 80 km/h Ny hastighet: 100 km/h Min/h: 60 min Mil/km: 10 km

Steg ett är att räkna ut hur många minuter det tar att åka 1 km för respektive hastighet. 60 / 80 = 0,75 min/km (1km) 60 / 100 = 0,6 min/km (1km)

Steg två är att räkna ut skillnaden mellan hastigheterna. 0,60 - 0,75 = 0,15

Det innebär alltså att det går 0,15 min/km snabbare att köra 100 km/h än 80 km/h (per km). Det frågas dock om 1 mil i frågan, d.v.s. att vi måste räkna detta på 10 km. Steg tre räkna på 10 km. 0,15 * 10 = 1,5 min/mil

Den totala tidsvinsten blir alltså 1,5 min vilket motsvarar 90 sekunder.

Budskapet är alltså att du inte sparar så mycket tid på att köra om och ändra hastigheten. Speciellt inte när risken ökas i den offensiva körningen du utsätter dig och dina medtrafikanter för.

Olika typer av omkörningar

 • Flygande omkörning innebär att du kommer ikapp ett långsammare fordon och det direkt är fritt att köra om. Du har alltså med dig farten från början och slipper accelerera. Denna typ av omkörning är att föredra då det krävs mindre tid och kortare sträcka för att köra om. Även bränsleförbrukningen gynnas eftersom du kan hålla jämn fart.
 • Accelererande omkörning innebär att du ökar farten för att kunna köra om fordonet framför.

Hur ska jag bete mig när jag blir omkörd?

 • När du blir omkörd får du inte öka din hastighet, och håll dig till höger.
 • Det är tillåtet att använda vägrenen för att underlätta omkörningen, men tänk på att inte gå ut där när sikten är skymd. Vägrenen kan ju smalna av eller så kan det finnas gående, cyklister eller andra hinder som ställer till det för dig.
 • Försök aldrig stoppa en omkörning genom att hindra fordonet som kör om. Även om det inte är tillåtet eller opassande i situationen.
 • Var extra noga med att hålla avståndet till fordonet framför, så att den som kör om lättare kan svänga in framför dig.

Vissa trafikanter, exempelvis traktorer, kan faktiskt uppskatta att de blir omkörda då deras hastighet är begränsad. Dessa förare visar oftast att de vill bli omkörda genom att hålla sig lite mer åt höger. Vänta med omkörningen tills du har identifierat den typ av beteende som föraren framför dig har. Om föraren exempelvis kör lite slalom mellan körfältslinjerna så är det kanske inte så smart att köra om.

Till sist

Kör inte om i onödan. Du tjänar oftast inte så mycket tid. Försök att åka i god tid så du slipper stressa.