Trafikregler Cirkulationsplats

När du ska ta dig in i en cirkulationsplats så kommer det bara trafik från vänster vilket gör det lättare att hitta en lucka. Cirkulationsplatser skapar därför ett jämnare trafikflöde, och då trafikanter tvingas hålla lägre hastighet förebygger de även trafikolyckor. Detta är några av anledningarna till att cirkulationsplatser blir vanligare.

 • En cirkulationsplats innefattar rondell och vägen, d.v.s. hela området. En rondell är det runda området i mitten.
 • Cirkulationsplatser märks ut med skylten “Cirkulationsplats”.
 • Alla fordon på väg in cirkulationsplatsen har väjningsplikt mot trafik som redan är inne och åker i cirkulationsplatsen.
 • Sväng alltid in åt höger och kör moturs i cirkulationsplatsen.

Hur du ska agera i en cirkulationsplats

Tänk på att alltid vara tydlig med att visa dina avsikter, detta kan du exempelvis göra genom att använda blinkers.

Köra in i en cirkulationsplats

Visa tydligt att du tänker vänta på trafiken i cirkulationsplatsen genom att i god tid sänka hastigheten och söka ögonkontakt med förare inne i cirkulationen.

Köra i en cirkulationsplats

 • Var noga med att hålla dig i ditt körfält om det finns flera.
 • Välj det körfält som passar bäst för din fortsatta färd.
 • Håll en lämplig fart och underlätta för andra trafikanter som byter körfält.
 • Använd alltid blinkers vid körfältsbyte. Tänk på att du endast får byta körfält om det inte hindrar annan trafik.
 • Följ alltid vägmarkeringar och vägmärken.

Köra ut från en cirkulationsplats

 • Blinka ut åt höger i god tid för att visa vad du vill göra.
 • Vänta eventuellt på gående och cyklister.

Illustrerade exempel

Köra rakt fram i en cirkulationsplats

I följande situation planerar du att köra rakt fram i cirkulationsplatsen.

 1. Placera dig till höger och avvakta med att blinka. Du bör avvakta med att blinka eftersom den vita bilen kan tro att du ska svänga till höger.
 2. När du är på väg att passera den vita bilens körfält kan du slå på höger blinkers.
 3. Fortsätt att hålla till höger och sväng ut ur cirkulationsplatsen. Tänk på att dina blinkers fortfarande ska vara igång.

Svänga till höger i en cirkulationsplats

I följande situation planerar du att svänga till höger i cirkulationsplatsen.

 1. Slå på högerblinkers och placera dig till höger. Detta för att hjälpa den vita bilen så att föraren kan fortsätta sin färd.
 2. Håll till höger hela vägen.
 3. Sväng ut. Tänk på att dina blinkers fortfarande ska vara igång.

Svänga till vänster i en cirkulationsplats

I följande situation planerar du att svänga till vänster i cirkulationsplatsen.

 1. Placera dig till vänster, och avvakta med att blinka. Kör in i cirkulationsplatsen. Det är inte lag på att först blinka vänster vid vänstersväng i cirkulationsplats. Många gör dock det för att vara tydliga och det är helt okej.
 2. Håll till vänster hela vägen.
 3. När du är på väg att passera den vita bilens körfält kan du slå på höger blinkers.
 4. Sväng till höger och tänk på att dina blinkers fortfarande ska vara igång.

Kom ihåg att du normalt ska hålla dig till det yttersta körfältet i cirkulationsplatsen när du ska köra rakt fram eller svänga till höger. Det innersta körfältet ska du använda när du ska svänga till vänster.