Facebook pixel

Trafikregler Landsvägskörning

Att bedöma avstånd

För hög hastighet på landsvägar är en vanlig orsak till olyckor. Det är det viktigt att ha god marginal till framförande fordon och hela tiden söka information längs vägen.

Hur vet du vilket avstånd som är lämpligt att hålla till en bil framför?

 • Omvandla km/h till meter. Titta på din hastighetsmätare och gör om det i meter. Om du kör i exempelvis 90 km/h är det lämpligt att hålla ett avstånd på ca 90 meter.
 • Tresekundersregeln: Försök att ligga minst tre sekunder efter framförvarande fordon. Du kan exempelvis bestämma dig för att räkna utifrån ett vägmärke. När bilen framför passerar vägmärket börjar du räkna, om det tar mindre än tre sekunder för dig att nå vägmärket så kör du för nära.
 • Kantstolpar med reflex: Avståndet mellan tre kantstolpar är ca 100 meter, vilket är ett lämpligt avstånd att hålla till fordonet framför på landsvägar.

Vänstersväng på landsväg

Vänstersvängar på landsvägar är ett riskfyllt moment som kräver stor försiktighet av dig som förare. För att förebygga olyckor är det viktigt att du är medveten om riskerna och förstår hur du kan minimera dem.

 1. Är det möjligt att göra en vänstersväng? Hittar du inget bra tillfälle att göra en vänstersväng är det säkrast att köra vidare, vända vid lämplig plats för att sedan köra tillbaka och göra en högersväng. I många fall finns det en busshållplats nära korsningen och den kan också vara lämplig att stanna vid för att vänta bort trafiken framför och bakom dig. När det är fritt från trafik kan du genomföra svängen på ett mycket säkrare sätt.

 2. Blinka och placera dig mot mittlinjen. Om du avgör att trafiken tillåter en vänstersväng så ska du se till att blinka i god tid och köra nära mittlinjen. Detta för att visa att du vill svänga vänster och samtidigt ge möjlighet för trafiken bakom att passera till höger om dig.

 3. Sakta ner farten. Försök att planera så du inte blir stillastående i mitten av vägen. Blir du ändå stillastående en stund så stanna med raka hjul. Om någon skulle köra på dig bakifrån minskar i alla fall risken att du trycks in på mötandes sida.

 4. Utför svängen kontrollerat. Ta svängen med marginal till mötande trafik.

Högersväng på landsväg

Högersväng på landsväg innebär inte lika stora risker som att göra en vänstersväng eftersom du slipper korsa trafiken i mötande körfält. Du kan dock ha blivit fartblind efter att ha kört fort på landsvägen en längre tid och du kommer även här få bromsa till en mycket lägre fart än bakomvarande håller.

 1. Var uppmärksam på övrig trafik och planera den kommande svängen.
 2. Ge tecken och kör så långt till höger i körfältet som du kan, finns det en väggren så kan du med fördel använda dig av denna.
 3. Bromsa med god marginal innan du ska svänga. Då tänds bromslamporna på din bil och bilar bakom varnas om din kommande sväng.
 4. Gör högersvängen i kontrollerad hastighet.

Spanska svängen

På vissa ställen längs vägen är det olämpligt och farligt att göra en vänstersväng. Vid sådana tillfällen kan du se den så kallade “spanska svängen”. Den är till för att underlätta vänstersvängen och förebygga olyckor, och går ut på att du som förare först svänger till höger på vägen för att därifrån korsa vägen.

Möten på mindre landsväg

Mötesplats

 • Den som kommer först till en mötesplats är även den som ska stanna och släppa förbi mötande fordon.
 • Om vägen har ett hinder så är personen med hindret på sin sida skyldig att stanna.
 • Håll alltid till höger på vägen för att öka säkerhetsavståndet.

Vägarbeten

 • Håll utkik efter tillfälliga orangea och gula vägmärken. Informationen på dessa gäller i första hand, d.v.s. innan andra vägmärken.
 • Anpassa din hastighet efter trafiksituationen och kör kontrollerat.

Enskild väg

Märket Enskild väg innebär risk för:

 • Att det fattas vägmärken
 • Att vägen är smal
 • Att vägen är i dåligt skick
 • Att det kommer skarpa kurvor.

Hästar

 • Visa hänsyn om du möter ryttare på vägen.
 • Använd ljud- och ljussignaler i minsta möjliga mån.
 • Accelerera inte oväntat eller kraftigt.
 • Öka säkerhetsavståndet åt sidan.
 • Sänk din hastighet och kör kontrollerat.

Kom ihåg att det även är svårt för ryttaren att lugna hästen när den väl har blivit skrämd. Även om hästen inte ser dig kan den även skrämmas av plötsliga ljud.