Facebook pixel

Trafikregler Motorväg och motortrafikled

Alla typer av vägar har både sina fördelar och nackdelar. Några av fördelarna med motorvägar är att du har möjligheten att köra i hög hastighet på stora och breda vägar, det finns av- och påfarter istället för vanliga korsningar och att körbanorna alltid är avskilda från varandra. Du har med andra ord aldrig någon mötande trafik. Nackdelarna med motorvägar är bland annat att du lätt kan bli fartblind och riskerna för större seriekrockar ökar.

När du under en längre tid kör i hög hastighet kan du bli fartblind. Det innebär att din förmåga att bedöma hastighet försämras. Oftast tror att du kör mycket långsammare än du egentligen gör eftersom ögonen har vant sig vid den högre farten. När du sedan lämnar den snabba vägen kan det bli så att du helt enkelt bromsar för lite in mot korsningar och cirkulationsplatser. Titta på hastighetsmätaren och om den visar högre hastighet än vad din känsla säger så lita på hastighetsmätaren.

Tunga lastbilar får maximalt köra 90 km/h på motorvägar och motortrafikleder, samt maximalt 80 km/h på resterande vägar. Lastbilar brukar oftast hålla sig till det högra körfältet.

Motorväg

 • En motorväg märks ut med motorvägsskylt vid på- och avfarten. Alltså var den börjar och slutar.
 • På- och avfarter räknas också som motorväg så samma regler gäller som på motorvägen.
 • På motorvägen har du ingen mötande trafik, utan körbanorna är alltid åtskillda.
 • Motorvägen har minst två körfält åt varje håll. I större städer förekommer fler körfält i varje riktning.
 • Välj i första hand körfältet längst till höger. Körfältet eller körfälten längre till vänster är till för omkörning. Med andra ord kör de snabbaste alltid i körfältet längst åt vänster.
 • Det finns ingen korsande trafik i samma plan. Den korsande trafiken kör över motorvägen på en bro eller under motorvägen.

Du får aldrig gå eller cykla på motorvägen eller dess på- och avfarter eftersom det är en säkerhetsrisk.

Påfart

För att köra ut på en motorvägen används en så kallad påfart. Den är till för att accelerera upp till en fart som liknar den de övriga håller på motorvägen. När du ska ta dig ut på motorvägen gäller det att samspela med trafiken som redan kör där. Ingen har väjningsplikt utan trafiken på motorvägen är skyldig att hjälpa dig in. Samtidigt ska du underlätta för dem genom att anpassa farten.

Avfart

Avfartsorienteringstavla

När du ska lämna motorvägen finns det avfarter som gör det möjligt att sänka farten utan att hindra trafiken bakom dig. Du ska alltså hålla farten fram till avfarten och bromsa först när du svängt av. Ibland är det viktigt att ta tag i bromsningen direkt när du svängt av eftersom avfarten kan svänga kraftigt. I undantagsfall som vid halt väglag kan du behöva sänka farten redan innan du svängt av på avfarten.

Risken för att drabbas av fartblindhet är störst då du lämnar motorvägen, eftersom du under en längre tid kört med hög hastighet.

Avfartsvisare mot Skärholmen och Vårberg.

Avfartsskärmen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

Vad du inte får göra på en motorväg

 • Du får varken parkera, stanna eller backa.
 • Du får inte plocka upp en gångtrafikant.
 • Du får aldrig köra fordon som är konstruerade för maxhastighet under 40 km/h, t.ex. traktorer, cyklar eller mopeder klass 2 (även mopeder klass 1 är förbjudna trots att de får komma upp i en hastighet på 45 km/h).
 • Du får ej promenera.
 • Du får ej bogsera (undantag om det görs på vägrenen till första kommande avfart).

Motortrafikled

Det som skiljer en motorväg från en motortrafikled är:

 • Körbanorna på en motorväg är alltid åtskillda, vilket de inte alltid är på en motortrafikled.
 • Motortrafikleder har lite sämre standard än motorvägar så därför är hastighets begränsningen oftast lite lägre.

“2+1 vägar”

För att minska antalet mötesolyckor har fler och fler landsvägar och motortrafikleder byggts om till så kallade 2+1-vägar. Dessa vägar har två körfält i en riktning och ett körfält i den andra. Vilken sida som har två körfält varierar beroende på var du befinner dig. 2+1-vägar är inte nödvändigtvis motortrafikleder. Det betyder att fordon som är konstruerade för en hastighet på under 40 km/h kan förekomma på 2+1-väg där den inte är klassad som motortrafikled.