Facebook pixel

Trafikregler Speciella gator

Rekommenderad lägre hastighet

Skyltar för Rekommenderad lägre hastighet innebär inte att det är förbjudet att köra fortare än vad som står på skylten, men det kan dock vara olämpligt i många situationer. Dessa skyltar sitter ofta uppe nära skolor där det finns barn.

Tätbebyggt område

Tätbebyggt område

Tätbebyggt område upphör

Skylten för Tätbebyggt område brukar du se när du kör in i en tätort. Det ska även finnas en hastighetsskylt i samband med denna. Normalt gäller en hastighetsbegränsning på 50 km/h. Ibland kan det sitta ett Förbudsmärke bredvid denna skylt. I dessa fall gäller förbudet tills en sluttavla är uppsatt.

Dina skyldigheter i ett gångfartsområde

Här bör du vara extra uppmärksam på din omgivning då det kan finnas mycket folk runtomkring. I ett gångfartsområde får du köra på de gåendes villkor.

  • Väjningsplikt mot gående.
  • Maxhastighet är gångfart, det vill säga att du inte får köra fortare än gående.
  • Du har väjningsplikt när du lämnar gångfartsområdet.
  • Det är bara tillåtet att parkera på särskilda parkeringsplatser.

Får man köra på en gågata?

Endast sjuktransporter, varuleveranser och trafik till/från bostad eller hotell är tillåtna att köra på en gågata. Gångfartsområdets regler tillämpas då även här. Alla fordon får dock korsa gågatan, vilket du gör på samma sätt som du korsar exempelvis en cykelbana.

Rekommenderad lägre hastighet

Skylten sitter vanligtvis där förhållandena är sådana att det är lämpligt att köra med lägre hastighet än den högsta tillåtna. Notera att det är tillåtet att köra med en högre hastighet om det kan ske utan fara.

Rekommenderad högsta hastighet

Skylten sitter vanligtvis där förhållandena är sådana att det inte är lämpligt att köra med högre hastighet än den högsta tillåtna, exempelvis vid vägarbete. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

Förklaring till vissa lokaliseringsmärken

Lokaliseringsmärken kan variera i både färg och form. Dessa skyltar kan komma till användning.

Grön vägvisare gäller vid färd på motortrafikled, motorväg och europaväg.

Blå vägvisare gäller vid färd på allmän väg.

Gul vägvisare med röda streck gäller vid färd på enskild väg.

Orange vägvisare gäller vid tillfällig vägvisning (vägarbete).

Vit vägvisare gäller vid färd till lokala mål.

Bruna vägvisare gäller vid färd till turistmål.

Gul vägvisare med gröna streck visar tillfälliga arrangemang.