Facebook pixel

Trafikregler Trafikens grundregler

Det finns många regler att ta hänsyn till i trafiken. De viktigaste punkterna kan du se nedan, de kallas trafikens grundregler. De beskriver hur du som förare ska göra för att hjälpa till att skapa en trygg, säker och smidig trafikmiljö.

 • Visa alltid omsorg och varsamhet.
 • Visa extra hänsyn för barn, äldre och funktionshindrade.
 • Hindra eller stör aldrig i onödan.
 • Visa hänsyn till de personer som befinner sig på eller bor i närheten av vägen.

Trafikens grundregler gäller överordnat alla andra regler och de går in där de andra trafikreglerna inte räcker till. Om någon gör ett misstag och inte lämnar dig företräde i en korsning är du såklart skyldig att släppa fram den personen för att undvika en krock. Troligtvis kommer du också göra fel ibland och då vill du att andra hjälper dig.

Mycket handlar om sunt förnuft och att vara mot andra som du själv vill bli behandlad. Exempelvis kan du fundera på vilket avstånd du vill att den bakom dig ska hålla på motorvägen, eller hur fort du vill att bilister kör fram mot övergångstället när du själv ska gå över?

Det är näst intill omöjligt att följa alla regler till hundra procent. Enligt kursplanen för B-körkort ska du "visa gott omdöme i samspelet med andra trafikanter". Detta kan tolkas som att de regler som finns ibland kan behöva frångås för att underlätta för andra trafikanter.

Ett exempel på detta är den oskrivna regeln kugghjulsprincipen, eller blixtlåsprincipen som den ibland kallas. Denna regel innebär att varannan bil kör i en korsning med tät trafik, även om ena vägen har väjningsplikt.

Om du stöter på något som du tycker känns otydligt på vägen så bör du ta initiativet och hitta svaret. Ställ frågan till Trafikverket eller skicka e-post till respektive kommun.

Defensiv körning

Trafiken bygger på samspel och hänsyn till varandra. Eftersom trafiken ibland bjuder på överraskningar är det viktigt att du är trygg, planerad i din körning och har god fantasi. Genom att tydligt visa vad du vill göra undviker du att överraska dina medtrafikanter. Genom att köra defensivt värnar du om ditt och andras liv i trafiken. Den som kör defensivt förstår och följer trafikens grundregler. Såhär tillämpar du defensiv körning:

 • Planera så du har gott om tid på dig
 • Kör planerat och bromsa i tid
 • Ligg alltid minst ett steg före
 • Ta inga onödiga risker
 • Ha god uppsikt både åt sidorna, framåt och bakåt
 • Ha goda säkerhetsmarginaler och var beredd på det oväntade.

Defensiv körning handlar inte alltid om att köra långsamt. När du ska ut på en landsväg eller motorväg är det defensivt att snabbt komma upp i fart. Samtidigt är det defensivt att lugnt närma sig ett rött trafikljus.

Håll rätt hastighet på vägen!

Offensiv körning

Motsatsen till defensiv körning kallas offensiv körning. En person som kör offensivt håller ofta för hög hastighet, gör riskabla omkörningar, tar små luckor så andra får bromsa, svänger med tjutande däck samt rivstartar. Det finns ingenting tufft i att köra offensivt, det visar bara hur hänsynslös hen är i trafiken då ökar risken för trafikolyckor. Det finns racingbanor där man tävlar i att köra snabbt. I trafiken går tävlingen ut på att du ska köra så vårdat, säkert och hänsynsfullt som möjligt.

Grundläggande säkerhet

 • Var noga med att hålla ett säkerhetsavstånd både framåt och i sidled om något oväntat skulle inträffa. 3-sekundersregeln är ett bra riktmärke för att avgöra minsta avstånd till den framför, och försök att hålla god marginal i sidled när du passerar bussar, parkerade fordon, cyklister och gående.
 • Sök ögonkontakt med personer som exempelvis ska gå över ett övergångsställe eller bilister som ska korsa din väg. Visa att du sett dem och titta så de upptäckt dig.
 • Var alltid tydlig med blinkers, placering och hastighetsanpassning så andra förstår vad du tänker göra.
 • Fordonets tuta ska enbart användas för att varna andra människor i trafiken.
 • Räkna alltid med det värsta. Det står i trafikförordningens tredje kapitel att; "Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse"

Mobiltelefon

Att använda telefonen samtidigt som du kör är livsfarligt eftersom det tar fokus från körningen. I många länder, och även i Sverige från och med den 1 februari 2018 är det olagligt att hantera handhållen mobiltelefon samtidigt som du kör. Du bör stanna ditt fordon på en lämplig plats om du måste använda telefonen, eller använda handsfree för samtal.

Om du kör 40 km/h och tittar ner på mobilen i två sekunder hinner du rulla 22 meter utan att du ser dig för. Har du otur ser du inte barnet som just då går ut framför bilen… chansa inte.

Anpassad hastighet

Att välja rätt hastighet i trafiken är en av de viktigaste faktorerna för att undvika trafikolyckor och irritation bland dina medtrafikanter. Därför är det viktigt att anpassa hastigheten efter omständigheterna, och inte bara titta vad det står på hastighetsskyltarna. I lägre hastighet så har du större möjligheter att upptäcka faror och hinna få stopp på ditt fordon. Anpassa din hastighet efter:

 1. Väglaget
 2. Väder och sikt
 3. Övrig trafik
 4. Att ha kontroll över fordonet
 5. Fordonets skick och last.

Du ska inte heller köra i en hastighet som är orimligt långsam där du blir ett hinder för andra. Det finns ett uttryck som väl beskriver hur du ska anpassa farten. "In som ett lamm, och ur som ett lejon". Alltså in mot situationer i trafiken kör du lugnt, men ut ur ska du komma iväg effektivt. Om du övningskör och märker att du behöver göra en hård inbromsning så råkande du alltså köra som ett lejon in i den situationen. Ser du att bilar bakom dig ofta ligger väldigt nära efter du lämnat cirkulationsplatserna? Då är det ett tecken på att du kommer iväg som ett lamm.
För att bli duktig som förare gäller det att hela tiden försöka utvärdera sin insats och se sådana här tecken som en hjälp att bli bättre.

Om det inte finns några hastighetsskyltar så ska du följa de förbestämda bashastigheterna.

 • Utanför tätbebyggt område: 70 km/h.
 • Innanför tätbebyggt område: 50 km/h.