Facebook pixel

Trafiksäkerhet Att övningsköra hemma

Att övningsköra hemma kan vara en mycket rolig och positiv upplevelse både för eleven och handledaren. I många fall är handledaren en förälder, ett syskon eller ens partner. När du kör med någon du känner väl kan det också bli irritation och frustration, framförallt när det inte går som du vill. Om ni hamnar i en farlig situation under övningskörningen kan handledaren bli rädd, vilket kanske visar sig som ilska. Då känns det kanske inte så roligt och positivt. För att undvika upprörda känslor, minimera riskerna och göra övningskörningen effektiv kommer här några tips:

  • Ha tålamod. Räkna med att en del saker tar tid att lära sig ordentligt. Det är också värt att lägga tid på att bli duktig. När du kommer till uppkörningen är det lätt att bli lite spänd och nervös. Antagligen kommer du köra lite sämre än ditt bästa. Men har du tränat mycket och vet att du kan är det lättare att prestera.
  • Öva riktigt mycket på grunderna på en lugn plats, så du blir trygg med att hantera bilen innan ni kör bland andra människor.
  • Försök att så ofta som möjligt träna på något, och kör inte bara runt eller när ni ska nånstans.
  • Tänk på att du behöver klara dig själv i trafiken, så glöm inte ni måste träna varje moment tills du som elev klarar dig utan handledarens hjälp.
  • Om ni tänker ta hjälp av en trafikskola har ni ofta mest nytta av den tidigt i utbildningen. Fundera på vad som är svårast? Att lära upp en elev från att vara helt nybörjare till att kunna köra hyffsat, eller att gå från att kunna köra hyffsat till att köra bra. Det är också mycket lättare att rätta till felaktiga beteenden tidigt.
  • Använd körlektionen som en genomgång och inledande träning på momenten. Kör sedan samma moment hemma och bli säker på det genom mängdträning.
  • Dela gärna upp momenten i mindre delar. Innan du exempelvis backar runt hörn i en vändning i trafiken, kan du träna rak backning mot ett mål på en stor tom parkering. Därefter kan du på den stora tomma parkeringen backa i en fyrkant mot fyra olika mål. Då får du träna på att både backa rakt, svänga, och sedan räta upp mot nästa mål. Först tittar du bara mot målen och sedan lägger ni på mer koll runt om bilen också. Du skaffar sig alltså först grundläggande kunskaper som du sen har nytta av när svårighetsgraden ökar.

Trestegstrappan

Som bilförare behöver du klara av många olika moment, vissa saker gör du hela tiden och andra mer sällan. En av utmaningarna med övningskörningen är att inte missa något. Alla som ska övningsköra i Sverige går en obligatorisk handledarkurs. Utav Sveriges cirka 900 trafikskolor är runt 700 medlemmar i STR.