Facebook pixel

Trafiksäkerhet Barn i trafiken

Om du ser barn i närheten av vägen eller om du befinner dig i ett område där många barn rör sig är det såklart viktigt att vara försiktig. Barn är inte som vuxna och kan ha svårt att förstå hur trafiken fungerar.

När du kör ska du inte försöka lista ut varje persons ålder. Fokusera istället på skillnader i människors beteende. Barn och ungdomar är som regel mer impulsiva, medan vuxna i större utsträckning förstår konsekvenserna av sina handlingar, inte minst i trafiken. Tänk på att det finns funktionsvariationer som gör att en människa i vuxen ålder har mognad och förståelse som ett barn.

Barns riskfaktorer i trafiken

  • Barn har sämre syn. De svårt att anpassa sitt närseende och fjärrseende.
  • De är mindre och därför svårare för dig att upptäcka.
  • Barn är impulsiva. De kan helt plötsligt få för sig att springa ut i vägen om de ser en fin sten eller jagar efter en boll.
  • Barns hörsel är inte färdigutvecklad och de kan därför ha svårare att höra om en bil kommer.

Barn tänker inte som du! De uppfattar inte risker som du, de tar inte hänsyn till andra som du gör och de är trots allt barn… Förvänta dig det oväntade!

Skolpatrull

När du ser människor med kappor i orange färg vid övergångsställen så är dessa skolpatruller. De ska hjälpa barnen att korsa övergångsställen på ett säkert sätt. Övergångsställen med skolpatrull räknas fortfarande som obevakade. Du har väjningsplikt mot gångtrafikanterna men skolpatrullen hjälper barnen att bedöma vad trafiken gör.

Skolskjuts

Vissa barn har möjlighet till skolskjuts. Alltså en buss eller en bil som skjutsar barnen till och från skolan. Dessa fordon har en speciell gul skylt med orange blinklyktor. Skylten tänds 100 meter innan och efter avstigningsplatsen, och är tänd även vid avstigningsplatsen.

Kom ihåg att barn kan finnas i närheten när skyltens blinklyktor är på.