Facebook pixel

Trafiksäkerhet Barn i trafiken

Om du ser barn i närheten av vägen eller om du befinner dig i ett område där många barn rör sig är det extra viktigt att vara försiktig. Barn är inte som vuxna och har svårt att förhålla sig till hur trafiken fungerar.

När du befinner dig på vägarna bör du undvika att försöka lista ut varje persons ålder. Fokusera istället på skillnader mellan personer du uppfatta som ungdomar och personer du uppfattar som vuxna. Ungdomar är som regel mer impulsiva, medan vuxna i större utsträckning förstår konsekvenserna av sina handlingar, inte minst i trafiken.

Barns riskfaktorer i trafiken

  • Barn har sämre syn men har även problem att uppfatta risker. Synfältsmässigt har de svårt att anpassa sitt närseende och fjärrseende.
  • De är kortare och därför kan det bli svårare för dig att upptäcka dessa små varelser.
  • Barn är impulsiva. Precis som tonåringar i kompisgrupper så är barn oförutsägbara och hektiska. Barn kan helt plötsligt få för sig att springa ut i vägen, utan att se sig för, bara för att barnet råkade se en fin sten som hen vill ha med sig hem.
  • Barns hörsel är inte färdigutvecklad, och de kan därför ha svårare att höra om en bil är på väg att passera. Detta gäller inte minst miljövänligare bilar som ofta låter betydligt mindre än traditionella bilar.

Barn och ungdomar tänker inte som du! De uppfattar inte risker som du, de tar inte hänsyn till andra som du gör och de är trots allt barn… Förvänta dig inte att de ska bete sig som vuxna vid exempelvis övergångsställen. Medan vuxna ofta väntar med att korsa vägen till det att bilen stannat helt kan barn och ungdomar gå ut i vägen och tro att du kommer att hinna stanna oavsett hastighet. Det låter ologiskt för dig, men du håller faktiskt på att ta körkort och därför är du medveten på ett annat sätt som barn och yngre ungdomar inte är. De tar dig för givet som förare och de förväntar att du stannar för dem oavsett din hastighet och omständighet. Med andra ord, håll nere farten!

Skolpatrull

När du ser människor med kappor i orange färg vid övergångsställen så är dessa skolpatruller. Skolpatruller kan inte tvinga dig att stanna. Dock är ett övergångsställe med en skolpatrull ett s.k. obevakat övergångsställe, du har alltså väjningsplikt mot gångtrafikanter. De kan inte tvinga dig att stanna, men du måste ge dem företräde.

Stöter du på en skolpatrull, ta det som en tumregel att låta de kontrollera situationen. Skolpatrullen varnar barnen direkt vilket inte du kan göra när du sitter i bilen. Stanna och vänta tills situationen är kontrollerad.

Skolskjuts

Vissa barn har möjlighet för skolskjuts. Alltså en buss eller en bil som skjutsar barnen till och från skolan. Dessa fordon har en speciell gul skylt med orange blinklyktor. Skylten tänds 100 meter innan och efter avstigningsplatsen, och är tänd även vid avstigningsplatsen.

Kom ihåg att barn är i bilen när skylten är tänd. Med andra ord kan de öppna bildörren och springa ut på vägen helt oförutsägbart, precis som vid övergångsställen. Håll avstånd, sänk farten eller stanna.