Facebook pixel

Trafiksäkerhet Krocksäkerhet

Krockkudde (airbag)

Krockkudde, eller airbag som det också brukar kallas är en säkerhetsanordning i bilar som är till för att skydda dig och dina passagerare vid en kollision. Det finns olika typer av krockkuddar, de vanligaste sitter i ratten och på den främre passagerarplatsen. Nyare bilar har krockkuddar som sitter på sidorna som skyddar mot kollisioner från sidan.

  • Du bör sitta minst 25 cm från krockkudden så att den inte skadar dig när den utlöses.
  • Det tar cirka 0,1 sekunder för krockkudden att fyllas med luft.
  • Du kan skadas allvarligt om du inte använder bilbälte när en krockkudde utlöses.

Om du använder en bilbarnstol i den främre passagerarplatsen måste krockkudden kopplas ur eftersom den kan skada barnet allvarligt om den utlöses.

Deformationszoner

Deformationszoner är zoner på bilar som är konstruerade att tryckas ihop vid kollision. Vanligtvis finns de på både fram- och bakdelen av bilen. Funktionen med deformationszoner är att fånga upp energi från en kollision och därmed minska hårda stötar så att din kropp inte utsätts för stor påfrestning. Detta kan du jämföra med att hoppa från en höjd och landa på asfalt eller hoppa från samma höjd och landa på en madrass. Självklart vill du landa på madrassen för att din kropp ska påfrestas så lite som möjligt.

Det finns inga deformationszoner på bilens sidor då det där inte finns så stora ytor som kan fånga upp energi. Detta innebär att du och dina eventuella passagerare är oskyddade om du skulle bli påkörd från sidan, förutsatt att bilen inte är utrustad med sidokrockkuddar.

Nackskydd

På bilstolarnas övre del finns nackskyddet. Nackskyddet sitter bra till när huvudet inte går över stödet när du lutar dig bakåt. Även vid mindre kollisioner kan du få nackskador när du inte ställer in nackskyddet ordentligt. En vanlig nacksskada i trafiken, som vanligen förekommer i kollisioner bakifrån, är en s.k. “Whiplash” som är en muskelskada i nacken. Det uppstår när nacken svänger hastigt och nästan snärtar till. Skadan kan leda till att du får sömnsvårigheter, huvudvärk och påverka övriga nackmuskler. Ju bättre du ställer in nackskyddet desto mindre är risken för nackskada.

I trafiken kan kollisioner som kommer bakifrån ske när du minst anar det. Det kan hända när du sitter parkerad någonstans eller är vid en vägkorsning och väntar på din tur att åka iväg. Plötsligt kan det komma en bilist som bromsar för sent och du befinner dig framför bilisten som orsakar en trafikolycka. Ta inte nackskyddet för givet och ställ in det så du har det gjort. Små saker som gör stor skillnad när det väl gäller.

Skyddsutrustning

Alla som är längre än 135 cm får använda vanligt bilbälte. De som är kortare än 135 cm skall använda skyddsanordningar som är särskilt anpassade för barn. Det finns två undantag där dessa skyddsanordningar inte kan eller behöver användas:

  • Är barnet yngre än tre år gammal får hen åka taxi vid kortare och tillfälliga sträckor med kravet att denne sitter i baksätet.
  • Är barnet tre år eller äldre, men kortare än 135 cm, får hen åka med bilbälte så länge hen sitter i baksätet och så länge sträckan som skall köras är kort.

Det finns fyra typer av skyddsanordningar för barn: bältesstol, babyskydd, bälteskudde och bakåtvänd bilbarnstol. Vilken av dessa som ska användas beror främst på barnets längd, men även barnets vikt och ålder kan komma att spela in. Om barnets huvud är i höjd med överkanten på bilbarnstolen eller babyskyddets ryggstöd får dessa inte användas. Finns en aktiv krockkudde installerad får ingen av skyddsanordningarna användas.

  • Åldern 0 månader till 9 månader används babyskydd (inte om det inte passar).
  • Åldern 9 månader till 4 år används bakåtvänd bilbarnstol (inte om det inte passar). Ska sitta bakåtvänd i framsätet eller vanligt i baksätet.
  • Åldern 4 år till längre än längden 135 cm används bälteskudde eller bältesstol. Dessa används framåtvänt och i samband med vanliga bilbälten helst i baksätet.

Bilbälte

Man kan fråga sig vad som händer med passagerarna i en bil som är med om en kollision. Risken är stor att passagerarna flyger mot en viss riktning och kanske till och med genom bilrutorna. Därför måste du se till att alla passagerare, och förare, verkligen sitter fast och stabilt. Därför finns bilbältet som ska sitta nära mot kroppen och inte på ytterkläderna. Knäpp upp jackan eller liknande så bilbältet verkligen sitter mot kroppen. Gör den inte det så sitter du inte fast ordentligt.

Det finns två typer av bilbälten:

  • Tvåpunktsbälte: Detta är en äldre modell som är ett midjebälte. Den sitter fast på två punkter som är vänster och höger sidan av midjan.
  • Trepunktsbälte: Detta är den nya varianten som sitter fast på tre punkter, på vänster och högra sidan av midjan och en som sitter över axeln. Bältet som går över kroppen ska sitta så nära halsen som möjligt. Alltså inte under armarna eller på axeln.

På moderna bilar finns bältesstärkare som är ett säkerhetssystem där bältet dras åt hårt när en krock uppstår.

Har du någon gång åkt en av de brantare och snabbare berg-och-dalbanorna utan de säkerhetsbalkar som alltid finns installerade i stolarna på den typen av attraktioner? Svaret är nej, eftersom berg-och-dalbanan inte startar förrän alla passagerare är fastspända. Att åka en berg-och-dalbana utan att vara fastspänd kan liknas vid att åka bil utan säkerhetsbälte. Bilbältet är inte bara obligatoriskt, det är också en väldigt billig livförsäkring. 40 % av alla som dör i trafiken använder inte bälte vid kollisionstillfället.

Last i bilen

Har du last i bilen är det viktigt att se till att den inte ligger löst, utan att den är fastspänd och stabil. Skulle du råka ut för en olycka kan dessa föremål kastas runt i bilen och orsaka skada. Ju tyngre föremålet som fraktas desto lägre i bilen bör det placeras.

Har du sett videoklipp från rymdfärder där det är föremål som flyger runt? Så kan det bli i bilen fast föremålen flyger snabbare och mot en riktning. Sitter du i den riktningen kan du få föremålet på dig. Vad har du i bilen? Skulle kunna tänka dig få det på dig i huvudet? Om inte så spänn fast det. Kan det finnas risk att det slår i bilrutorna? Lägg något mjukt på föremål som är vassa och har hårda kanter.