Facebook pixel

Trafiksäkerhet Krocksäkerhet

Om olyckan skulle vara framme finns det ett antal saker i bilen som skyddar dig och dina passagerare om de används på rätt sätt.

Bilbälte

Den allra mest grundläggande skyddsutrustningen i bilen är bältet. Det är såklart viktigt att de som färdas i bilen sitter kvar på sin plats vid en krock. Bilbältet ska sitta nära mot kroppen för att ge bästa skydd. Tänk på att knäppa upp eller helst ta av din tjocka jacka på vintern.

Det finns två typer av bilbälten:

 • Tvåpunktsbältet är en äldre modell som bara sitter runt midjan. Det sitter fast på två punkter på vänster och höger sidan av midjan och är vanligt på mittenplatsen bak på äldre bilar.
 • Trepunktsbältet sitter fast på tre punkter, vänster och höger sida av midjan och även över axeln. Det är ett sånt som sitter på alla platser i nyare bilar. Bältet går ofta att justera i höjdled på den punkt som sitter vid din axel. Det ska sitta nära men inte på halsen och absolut inte under armen. Låt de stora tjocka benen i skelettet hjälpa till att skydda dig.

På moderna bilar finns bältesstärkare som gör att bältet dras åt vid en krock. De nyaste bilarna drar även åt bältet vid en hård inbromsning.

Har du någon gång åkt en berg-och-dalbana utan säkerhetsbalkarna i stolarna? Svaret är nej, eftersom berg-och-dalbanan inte startar förrän alla passagerare är fastspända. På samma sätt ska du aldrig åka bil utan säkerhetsbälte. Bilbältet är inte bara obligatoriskt utan också en väldigt billig livförsäkring. 40 % av alla som dör i bil använder inte bälte vid kollisionstillfället.

Krockkudde (airbag)

Airbag eller krockkudde på svenska är en säkerhetsanordning som är till för att skydda dig och dina passagerare vid en kollision. Det finns olika typer av krockkuddar, de vanligaste sitter i ratten och på den främre passagerarplatsen. Nyare bilar har krockkuddar som sitter på sidorna som skyddar mot kollisioner från sidan.

 • Du bör sitta minst 25 cm från ratten så att krockkudden inte skadar dig när den utlöses.
 • Det tar cirka 0,1 sekunder för krockkudden att fyllas med luft.
 • Du kan skadas allvarligt om du inte använder bilbälte när en krockkudde utlöses.
 • Du ska också hålla i ratten på ett sätt så inte händer och armar hamnar mellan dig och krockkudden.

Om du använder en bilbarnstol i den främre passagerarplatsen måste krockkudden kopplas ur eftersom den annars kan skada barnet allvarligt vid en krock. Det kan man ofta göra med bilnyckeln.

Deformationszoner

Deformationszoner konstruerade för att tryckas ihop vid kollision. Vanligtvis finns de på både fram- och bakdelen av bilen. Poängen med deformationszoner är att fånga upp energi från en kollision. Bilen vecklas ihop och dämpar stöten vid en krock så att din kropp inte utsätts för lika stor påfrestning. Detta kan du jämföra med att hoppa från en höjd och landa på asfalt eller hoppa från samma höjd och landa på en madrass. Självklart vill du hellre landa på madrassen.

Du har inte deformationszoner på bilens sidor eftersom det inte finns så mycket material kan fånga upp energi där. Det innebär att du och dina eventuella passagerare är sämre skyddade om du skulle bli påkörd från sidan.

Nackskydd

På bilstolarnas övre del finns nackskyddet. Nackskyddet sitter bra till när huvudet inte går över stödet när du lutar dig bakåt. Även vid mindre kollisioner kan du få nackskador när du inte ställer in nackskyddet ordentligt. En vanlig nacksskada i trafiken, som vanligen förekommer i kollisioner bakifrån, är en s.k. “Whiplash” som är en muskelskada i nacken. Det uppstår när nacken svänger hastigt och nästan snärtar till. Skadan kan leda till att du får sömnsvårigheter, huvudvärk och påverka övriga nackmuskler. Ju bättre du ställer in nackskyddet desto mindre är risken för nackskada.

I trafiken kan kollisioner som kommer bakifrån ske när du minst anar det. Det kan hända när du sitter parkerad någonstans eller är vid en vägkorsning och väntar på din tur att åka iväg. Plötsligt kan det komma en bilist som bromsar för sent och du befinner dig framför bilisten som orsakar en trafikolycka. Ta inte nackskyddet för givet och ställ in det så du har det gjort. Små saker som gör stor skillnad när det väl gäller.

Skyddsutrustning

Alla som är längre än 135 cm får använda vanligt bilbälte. De som är kortare än 135 cm skall använda skyddsanordningar som är särskilt anpassade för barn. Det finns två undantag där dessa skyddsanordningar inte kan eller behöver användas:

 • Är barnet yngre än tre år gammal får hen åka taxi vid kortare och tillfälliga sträckor med kravet att denne sitter i baksätet.
 • Är barnet tre år eller äldre, men kortare än 135 cm, får hen åka med bilbälte så länge hen sitter i baksätet och så länge sträckan som skall köras är kort.

Det finns fyra typer av skyddsanordningar för barn: bältesstol, babyskydd, bälteskudde och bakåtvänd bilbarnstol. Vilken av dessa som ska användas beror främst på barnets längd, men även barnets vikt och ålder kan komma att spela in. Om barnets huvud är i höjd med överkanten på bilbarnstolen eller babyskyddets ryggstöd får dessa inte användas. Finns en aktiv krockkudde installerad får ingen av skyddsanordningarna användas.

 • Åldern 0 månader till 9 månader används babyskydd (inte om det inte passar).
 • Åldern 9 månader till 4 år används bakåtvänd bilbarnstol (inte om det inte passar). Ska sitta bakåtvänd i framsätet eller vanligt i baksätet.
 • Åldern 4 år till längre än längden 135 cm används bälteskudde eller bältesstol. Dessa används framåtvänt och i samband med vanliga bilbälten helst i baksätet.

Last i bilen

Har du last i bilen är det viktigt att se till att den inte ligger löst, utan att den är fastspänd och stabil. Skulle du råka ut för en olycka kan dessa föremål kastas runt i bilen och orsaka skada. Ju tyngre föremålet som fraktas desto lägre i bilen bör det placeras.

Har du sett videoklipp från rymdfärder där det är föremål som flyger runt? Så kan det bli i bilen fast föremålen flyger snabbare och mot en riktning. Sitter du i den riktningen kan du få föremålet på dig. Vad har du i bilen? Skulle kunna tänka dig få det på dig i huvudet? Om inte så spänn fast det. Kan det finnas risk att det slår i bilrutorna? Lägg något mjukt på föremål som är vassa och har hårda kanter.