Facebook pixel

Trafiksäkerhet Olika sträckor

Denna del kommer att handla om reaktion, hastighet, beräkning och dylikt. Det är otroligt viktigt att du förstår hur lång tid det faktiskt tar innan fordonet stannar i förhållande till hastighet, reaktion och väglag.

Reaktionssträcka

Reaktionssträcka är den sträckan som mäter din reaktion i sekunder och meter. Alltså från och med att du upptäcker faran till att du reagerar och börjar göra något åt det. Den “vanliga” reaktionstiden varierar mellan 0,5 - 2 sekunder. Dock kan det blir längre om du är berusad, pratar i mobiltelefon, trötthet eller annat som påverkar din reaktionsförmåga. Men det kan också bli kortare om du är bättre på att kontrollera bilen och bättre på att förutse riskerna. Vi kan på ett ungefär räkna ut hur lång tid det faktiskt tar dig att börja agera i antal meter. Beräkningen ser ut som sådan:

Formel (hastighet / 10) * reaktionstid * 3 = reaktionssträcka

Beskrivning av formel

  1. Hastighet / 10 Först behöver du hastighet. Då leker vi med scenariot att du kör 60 km/h. Då tar man 60 delat på 10, vilket blir 6.
  2. Reaktionstid Sedan behöver du reaktionstid. Då mäter du hur snabbt du reagera/agera efter att något händer. Då säger vi att det tar dig 1,5 sekunder att reagera.
  3. Multiplicera Sedan multiplicerar man med 3.

Uträkningsexempel (60 / 10) * 1,5 * 3 = 27

Om du färdas i en bil i 60 km/h och har en reaktionstid på 1,5 sekunder tar det dig 27 meter i fordonets hastighet att börja agera till faran på vägen.

Proportionerlig ökning

Proportionerliga ökningen är fordonets hastighet. För varje gång du multiplicerar fordonets hastighet så multiplicerar du även reaktionssträckan. Se exempel nedan:

  • 4 x fordonets hastighet = 4 x reaktionssträckan
  • 8 x fordonets hastighet = 8 x reaktionssträckan

Bromssträcka

Bromssträckan är då den sträckan som fordonet färdas, från och med att du har reagerat och agerat till att fordonet stannar. Alltså den sträckan där du hela tiden håller ner bromspedalen. Här finns det givetvis flera orsaker som påverkar bromssträckan såsom vägens lutning, väglag, väder, däck, bilmodell m.m. Men huvudfaktorn till bromssträckan är hastigheten. För varje gång du multiplicerar fordonets hastighet gör du en kvadratisk ökning på bromssträckan.

  • 2 x fordonets hastighet = 4 x bromssträcka
  • 4 x fordonets hastighet = 16 x bromssträcka

För att få en generell uppfattning kan dock denna formel användas. Den är framtagen med antagandet att bilen färdas på torrt väglag under en vanlig sommardag.

Formel: (hastighet / 10)^2 * 0,4 = bromssträcka

Beskrivning av formel

  1. Hastighet / 10 Även här behöver du hastighet. Vi säger att du åker 60 km/h, och då tar man 60 delat med 10, vilket blir 6.
  2. (Hastighet / 10)^2 Här multiplicerar man resultatet från punkt 1 med sig självt. Alltså 6 ^ (upphöjt med) 2 eller 6 x 6, vilket blir 36.
  3. Multiplicera Sist så multiplicerar vi siffran från punkt 2 med 0.4. Alltså 36 x 0.4, vilket blir 14.4.

Uträkningsexempel (60 / 10)^2 * 0.4 = 14.4

Skulle du åka 60 km/h och du börjar bromsa under en vanlig sommardag där vägen är torr tar det 14.4 meter att faktiskt stanna.

Stoppsträcka

Stoppsträckan är alltså den totala sträckan från och med att du reagerar och agerar till en situation till att fordonet stannar. Då adderar du reaktionssträckan med bromssträckan och då får du resultatet som är den totala stoppsträckan.

Formel reaktionssträckan + bromssträckan = stoppsträckan

Uträkningsexempel med beräkningar från tidigare rubriker 27m reaktionssträcka + 14,4m bromssträcka = 41,4m stoppsträcka

När du ser resultaten att det t.ex. tar 41,4m för en att stanna bilen om du har en reaktionstid på 1,5 sekunder och håller en hastighet på 60 km/h, så kan det låta overkligt. Faktum är att många olyckor berörs av underskattning gällande dessa siffror. Ta chansen att se riskerna på halkbanan och prova själv så du får uppleva att stanna ett fordon i hög eller med lite halare underlag.