Facebook pixel

Trafiksäkerhet Övergångsställe

Övergångsställen markeras med zebrarandning. Cyklister och mopedister får använda sig av övergångställen men du som bilförare har då ingen väjningsplikt mot dessa.

Övergångsställen är i första hand till för gående, till kategorin räknas även sparkåkare, rullskidåkare, rullskridskoåkare samt personer i rullstol.

Obevakat övergångsställe

 • Har inte trafikljus.
 • Du som förare har väjningsplikt mot personer på eller personer som är på väg ut på övergångstället.
 • Du bör sänka hastigheten och vara extra uppmärksam
 • Du får inte köra om på eller precis innan ett övergångställe.
 • Du bör söka ögonkontakt för att kommunicera med personerna på övergångsstället.
 • Undvik att vinka fram gående då detta kan skapa en falsk trygghet för personen.

Bevakat övergångsställe

 • Har antingen trafiksignaler eller polis som signalerar.
 • Alla trafikanter måste anpassa sig efter trafiksignalerna.
 • Om det slår om till grönt ljus när gående fortfarande är på övergångstället har du som bilist väjningsplikt mot personen tills de är framme på andra sidan.
 • Lita inte blint på trafiksignalerna. Var alltid extra uppmärksam på trafiken för att undvika olyckor.

Statistik

 • Cirka 30% av alla fotgängare som skadas i trafiken råkar ut för olyckan på eller i anslutning till ett övergångsställen.
 • Olycksstatistik (ungefärligt per år)
  • 60 döda.
  • 800 svårt skadade.
  • 4500 lindrigt skadade.