Trafiksäkerhet Övergångsställe

Övergångsställen är i första hand till för gående. Även sparkåkare, rullskidåkare, rullskridskoåkare samt personer i rullstol räknas som gående. Både cyklister och moped klass 2-förare brukar ta sig över gatan här, men dessa har du då inte väjningsplikt mot. Övergångsställen är till för att öka framkomligheten för gående. Det är inte säkrare att gå över gatan på ett övergångsställe. Risken är att de de gående litar på att trafiken släpper fram dem och inte ser sig för så noga. Cirka 30% av alla fotgängare som skadas i trafiken råkar ut för olyckan på eller i anslutning till ett övergångsställe.

Obevakat övergångsställe

  • Har inte trafikljus.
  • Du som förare har väjningsplikt mot personer på eller personer som är på väg ut på övergångstället.
  • Du får inte köra om på eller precis innan ett övergångställe.
  • Sök ögonkontakt med personerna på övergångsstället.
  • Undvik att vinka fram gående. Bara för att du väntar kanske inte mötande trafiken gör det.

Bevakat övergångsställe

  • Har antingen trafiksignaler eller polis som signalerar.
  • Alla trafikanter måste anpassa sig efter trafiksignalerna.
  • Om du får grönt ljus när gående fortfarande är på övergångstället ska du låta dem passera.
  • Tänk på att gående kan gå mot rött.