Facebook pixel

Trafiksäkerhet Trafikolyckor

Ständigt försöker vi människor minska antalet olyckor i trafiken. Problemet är att olyckor kan ske på så många olika sätt och kan bero på så många olika faktorer. Det finns en faktor som hela tiden kan och behöver förbättras, och det är våra attityder och vår inställning på vägarna. Trafiken handlar inte om vem som kommer fram först. Utan på vägarna handlar det om att kunna samarbeta med andra medtrafikanter för att skapa en så säker miljö som möjligt. Var tydlig mot dina medtrafikanter, ha goda marginaler, hjälps åt och visa varandra respekt. Alla har dåliga dagar och alla gör ibland misstag. Försök att hjälpa andra att reda upp deras misstag, det kommer garanterat dagar då andra kommer behöva hjälpa dig.

Tänk dig att du kör ett fordon som väger 3000 kg, ungefär som en stor noshörning. Blir du nedsprungen av en sån som kommer i 50 km/h har du små chanser att klara dig. Det är ett stort ansvar att köra bil. Bilar körs ju också ofta i mycket högre fart än så.

Nollvisionen

1997 beslutade riksdagen om "Nollvisionen", att ingen ska behöva skadas allvarligt eller dö i trafiken. Ett sätt är att utbilda riskmedvetna och trygga förare. Men människor kommer alltid att begå misstag. Därför har olyckor analyserats och säkrare vägar byggts. Detta tillsammans med att det byggs allt säkrare fordon har gjort att de mänskliga misstagen inte får lika allvarliga följder. Om vi jämför omkomna och allvarligt skadare i trafiken 1997 med dagens siffror har det helt klart gått åt rätt håll. Från runt 600 till cirka 200 omkomna, och från runt 4000 svårt skadade till ungefär hälften så många idag.

15% av befolkningen är med i hälften av alla olyckor. Slump eller beteende? Vi kallar dessa för “olycksfåglar”. Det är alltså en grupp av befolkningen som har egenskaper som ökar risken för olyckor. Exempel på dessa egenskaper är:

 • Festande. Risk för rattfylla och trötthet
 • Impulsivitet. Gör först och tänker sen
 • Äventyrlighet. Risk för att bryta mot hastighetsbegränsningar och söka spänning
 • Självhävdelsebehov. Vill visa sig stark och dominant i trafiken
 • Prestigesökande. Känner sig utmanad vid omkörning etc
 • Reaktionsbildning. Tvärtombeteende där de släpper ut sin frustration i trafiken
 • Tränger bort eller ignorera faror. Tänker att olyckor händer inte mig
 • Bortförklarar sina misstag. Istället för att erkänna att man gjort något dumt gjort skyller de misstagen på andra

Det finns tre huvudorsaker till trafikolyckor:

 1. Människan. Vi människor gör misstag. Detta är den överlägset vanligaste orsaken.
 2. Fel på fordonen. Självklart kan ditt eller andras fordon gå sönder. Gör det till din vana att kolla ditt fordon regelbundet. Ta inget för givet.
 3. Farliga vägar. Även om vägarna hela tiden förbättras kommer det uppstå situationer där det finns risker. Lurig halka, dålig sikt och tuffa väderförhållanden. Känns något obekvämt så ta det i din egen takt.

Döda vinkeln

Döda vinkeln är den vinkeln som du inte kan se i backspeglarna. Du måste alltså vrida huvudet och kanske även på kroppen för att söka av den vinkeln. Det är viktiga att slappna av i armar och händer när du ska kontrollera döda vinkeln. Annars är det lätt hänt att bilen vinglar. Titta gärna bakåt flera gånger när du ska svänga eller byta fil osv. Tänk på att inte titta bort för länge från vägen framför dig.

Vad du gör efter större olyckor

Om du är först eller bland de första som kommer fram till en olycksplats gäller det att göra så bra prioriteringar som möjligt.

 1. Överblicka först olycksplatsen. Hur många fordon och skadade finns det? Var har olyckan inträffat? Kan någonting börja brinna och finns det någon farlig last?
 2. Varna övrig trafik med varningsblinkers och varningstrianglar. Detta för att undvika att fler skadas.
 3. Larma 112. Berätta vad som har hänt, var olyckan inträffat och hur många som är inblandade.
 4. Gör vad du kan innan räddningspersonal kommer. Prioritera efter ABC-regeln. Först andning, sedan blödning och sist cirkulationssvikt (chock). Flytta skadade personer till säker plats. Även om du inte har medicinsk utbildning kan det vara viktigt för inblandade människor att nån bara finns där som trygghet.

Prioritera din egen säkerhet i första hand . Om du ska kunna hjälpa andra får det inte hända dig något också.

Vad du gör i mindre olyckor

Vid mindre olyckor utan personskador behöver inte polis tillkallas, utan det blir en försäkringsfråga. Du är skyldig att lämna dina uppgifter till övriga inblandade även om du inte tycker du gjort något fel. Viktigast är att du inte smiter från platsen. Då riskerar du att bli av med körkortet.

Det finns ett formulär som heter "Skadeanmälan-motorfordon". Ett sånt kan du beställa från ditt försäkringsbolag och alltid ha i bilen. Det består av två blad med ett karbonpapper emellan. De som krockat fyller tillsammans i vad som hänt och det finns till och med plats att rita och förklara. Sedan river man isär de två sidorna och var och en skickar sin kopia till försäkringsbolagen. Sedan får försäkringsbolagen reda ut vems fel det var och vems försäkring som ska täcka vad. Ofta är olyckan bådas fel och då delar försäkringsbolagen på kostnaden.

Viltolyckor

Så länge det funnits trafik har det inträffat viltolyckor. Om ett vilt plötsligt springer upp på vägen framför dig kan det såklart vara svårt att hinna med. Här kommer några tips på hur djuren beter sig och var du ska vara extra uppmärksam:

 • Från maj till juni stöter älgkorna bort sina fjolårskalvar och i september och oktober då djuren förökar sig
 • På kalhyggen kommer nya skott upp och dessa tycker klövviltet mycket om
 • Där viltstängsel börjar och slutar passar djuren på att passera vägen.
 • Vid skymning och gryning letar många djur föda och är mer aktiva
 • På vintersaltade vägar slickar djuren i sig saltet
 • På vägar som är nära vattendrag följer djuren vattenkanten
 • Längs skogskanter tar sig många djur fram. Det är lättare att röra sig där samtidigt som den skyddande skogen är nära.

Att köra på större djur

Du är skyldig till att kontakta polisen om du kört på älg, vildsvin, hjort, lo, varg, björn, mufflonfår, örn, rådjur, utter. Detta gäller oavsett om djuret lever eller inte. Om djuret lämnat platsen måste du märka ut platsen så att jägaren kan spåra upp och avliva det.

Varning för djur (älg)

Älgar

De farligaste viltolyckorna är älgolyckorna. En fullvuxen älgtjur väger ca 500kg och den har så långa ben att kroppen träffar vindrutan. Skulle du köra på en älg i en frontalkrock finns risken att älgen flyger genom vindrutan och in mot dig som förare. Sök av terrängen med bred blick och var beredd.

Om du orsakar en parkeringsskada eller egendomsskada

Försök att kontakta ägaren till det fordon eller den egendom du skadat. Om du exempelvis råka köra på en bil på en parkering kan du skriva en lapp med dina uppgifter och vad som hänt. Sätt sedan fast den på bilens vindruta. Ta bild på att du gjort detta och även på skadan ifall att en tvist skulle uppstå. Får du inte ta på ägaren ringer du polisen och förklarar situationen. Det är mycket viktigt att du tar ansvar för vad du gjort. Annars finns risk för att du åker fast för smitning och då kan du bli av med körkortet.

Varningstriangel

Du måste alltid ha en varningstriangel i bilen. I Turkiet och på Cypern är det faktiskt lag på att ha två stycken så man kan varna trafiken från båda håll. Detta är inte lag i Sverige men om du kör med släp kan det vara bra att ha två varningstrianglar med sig. En till släpet om det skulle gå sönder och du måste lämna det, och ändå ha en till i bilen. Om du behöver varna andra trafikanter ska varningstriangeln ställas ut om hastighetsbegränsningen är 60 km/h eller högre. Ju snabbare väg desto längre ifrån faran. Som jämförelse sitter varningsskyltar på 80-väg 150-250 meter före faran.