Facebook pixel

Trafiksäkerhet Uppkörningen

Till sist några ord om uppkörningen eller körprovet som trafikverket säger. Att detta stycke går under huvudrubriken Trafiksäkerhet beror på att det är just det det handlar om. Förarprövarens uppgift är att se till så att vi har säkra förare i trafiken. Det är inte snällt varken mot den som kör upp eller andra i trafiken, att godkänna någon som kan blir farlig.

Under körprovet får du blandade uppgifter som du får utföra självständigt. För att veta vart du ska kan du få köra till ett känt mål eller följa skyltar. Bor du i staden där du kör upp kan du exempelvis få köra hemåt eller till ett stort köpcentrum. Det är inget krav att du ska hitta, men det blir lättare för dig att planera om du vet vart du ska och får välja väg själv. Det är ju också så det kommer vara när du har körkort. När du får föjla skyltar, eller anvisningar som man också säger, får du en chans att visa att du tittar långt fram och ser saker i god tid. Ibland säger förarprövaren höger eller vänster. Säg till om du blandar ihop höger och vänster när du kör. Då kommer den som håller i körprovet peka med handen för att förtydliga.

Det finns många myter om hur svår uppkörningen är. Många som kört upp och inte klarat körprovet berättar att de körde jättebra, men glömde att blinka en gång och blev underkända. De hörde kanske inte i sin besvikelse de andra orsakerna som förarprövaren tog upp till att de inte godkänts. Vi människor har ibland en tendens att skylla ifrån oss och inte vilja inse våra misstag. De som klarat körprovet säger ofta inte emot. De håller med om att provet nog är ganska svårt, men de är så duktiga att de klarat det ändå.

Under mina 15 år som trafiklärare har jag åkt med i baksätet på ungefär 400 uppkörningar. Det har aldrig hänt någon gång att eleven underkänts när jag tycker att hen borde klarat sig. Däremot har det omvända hänt många gånger. Jag har tänkt när vi parkerat vid trafikverket efter provets slut, att nu behöver vi träna mer för att klara nästa uppkörning. Men eleven är godkänd och när jag tänker tillbaka på misstagen eleven gjort kommer jag fram till två slutsatser. Misstagen har inte varit grovt olagliga och framförallt inte trafikfarliga. Ingen kör perfekt och förarprövaren tittar på helheten. Är det så att du känner dig missnöjd i en situation, försöka att bara tänka framåt. Det som hänt går inte att ändra på och i många fall får du en till chans att hantera en liknande situation. Lämna bedömningen till förarprövaren - gör bara ditt bästa.