Facebook pixel

Trafiksäkerhet Vinter och halka

Extrema väderförhållanden med riktigt halt väglag är inget ovanligt i Sverige. Det kan också vara ganska bra fäste ena sekunden för att sedan vara glashalt nästa. Här får du några tips om hur du kan upptäcka halka och var du ska vara extra försiktig.

Det är alltid bra att planera sin körning och komma lugnt in i situationer, men i halt väglag är det extra viktigt. Oftast är det som mest halt på slutet där många bromsat före dig.

Att upptäcka och identifiera halka

I föjlande situationer ska du vara extra uppmärksam på halka:

 • Där det finns mörka fläckar på vägen kan det vara vattenpölar som frusit på. Det är ett exempel på s.k. “fläckvis halka”.
 • Håll koll på termometern. Är det lägre än 4 plusgrader ute finns det risk för halka.
 • Viadukter och broar är ofta halare då vägen kyls både ovanifrån och underifrån.
 • I korsningar när det är snöväder. När bilarna stannar och startar poleras snön och isen på vägen. Vägen blir därför ofta mycket hal.

Hjulen slirar lättare på de låga och starka växlarna. Växlar du upp tidigt hinner inte växeln bli så stark och du undviker att spinna bort kraften. Ibland kan det löna sig att starta på tvåan.

Snörök

På platser där snön nyligen fallit brukar framförvarande kunna riva upp ett moln av snö bakom sig. Detta moln kallas snörök. Märker du att detta händer ska du hålla lägre avstånd till fordonet framför. Det är också ett bra tips att slå på dimljus bak så trafiken bakom dig har lättare att se dig.

Snösträngar

När det snöar och alla fordon kör på samma ställe på körbanan bildas det spår på körbanan som kallas snösträngar. Kör du utanför dessa uppkörda spår finns det större risk att däcken tappar greppet. Vid töväder bildas istället moddsträngar som är ännu lurigare att hamna på. Ta det väldigt lugnt och undvik onödiga filbyten.

Plogade vägar

När det finns snö och is på vägen kan det vara svårt att se vägmarkeringarna. När vägarna plogas är det vanligt att plogningen och körfälten inte stämmer överens. Oftast är det bäst att köra där vägen är plogad och uppkörd även om du då hamnar lite utanför filen. På vägar där det finns plogkäppar utsatta ska du veta att dessa ofta sitter en bit utanför vägen. Plogbilen ska kunna ploga hela vägen och ändå ha lite marginal att inte köra på käpparna. Kör du för nära plogkäppen kan du alltså hamna utanför vägkanten och hamna i diket. Det sker många sådana avkörningar varje vinter.

Underkylt regn

Ibland är vägen kallare än det är i luften. Om det då börjar regna finns risken att regnet fryser till is när det träffar marken. Detta kallas underkylt regn och vägen blir väldigt hal eftersom isen också blir blöt när det fortsätter regna.

Utrustning för vintertid

På vinterna är det smart att utrusta bilen lite extra. Du kan köra fast, bli inplogad på en parkering eller i värsta fall halka av vägen. Här är en lista på saker som kan komma till användning:

 • Snöskyffel
 • Bogseringslina
 • Reflexväst
 • Isskrapa
 • Varma kläder och stabila skor
 • Mobiltelefon och extern laddare ifall att batteriet skulle ta slut (tänk på att bilens batteri kan ta slut).
 • Startkablar (bilens batteri har det mycket jobbigare när det är kallt)

Halka under våren

När vintern blir till vår växlar ofta vädret från dag till dag. Var därför uppmärksam på termometern. Is och snö som smält på dagen fryser igen under natten. Du kan också köra en lägre sträcka där vägen är torr och fin för att sedan komma till ett skuggigt parti med halt underlag.

Halka under sommaren

Även under sommaren finns det ett par situationer då vägen kan bli riktigt hal. Under de varmaste dagarna kan tjäran i asfalten krypa upp till ytan. Man talar om blödande asfalt och halkan påminner om vinterns snö och is. Även här är det som mest halt där trafiken gasar, bromsar och svänger. Även den blödande asfalten "poleras upp" på dessa platser. Problemet är vanligast vid nylagd asfalt. Ett annat tillfälle du du ska vara beredd på halka är när det börjar regna efter en längre period med vackert väder. När det är fint väder samlas grus, däcksrester och läckage från fordonen mm. på vägen. Denna smutsblandning löses sedan upp av det första regnet och bildar en halkig gegga. När det regnat ett tag rinner geggan av vägen och det blir bättre fäste igen. Man kan säga att regnet "tvättar" vägen.

Halka under hösten

På hösten tappar träden sina löv. Du har säkert halkat till på blöta löv som gående eller cyklist och dom är lika hala för bildäcken. På hösten liksom på våren ska du vara extra uppmärksam på halka vid broar och viadukter. Vägarna kyls både ovan- och underifrån, vilket kan leda till större risk för halka, inte minst om bron går över ett vattendrag där luften är fuktig. Bönderna skördar också under hösten och drar ofta ut lera på vägarna.