Våra användningsvillkor

Användarvillkor för Teoricentralen.se

Dessa användningsvillkor gäller från och med 30 mars 2021.

Teoricentralen Sverige AB, org nr: 559068-0848, (”Teoricentralen”), Aprikosvägen 1, 633 47 Eskilstuna, tillhandahåller en digital tjänst innehållande utbildningsmaterial för trafikutbildning (“Tjänsten”). Genom att registrera dig eller på annat sätt använda Tjänsten (“Medlem”) ingår du ett bindande avtal med Teoricentralen och får använda Tjänsten enligt nedanstående användningsvillkor (“Användningsvillkor”).

§1 Inledning

Tack för att du har valt Teoricentralen. Teoricentralen tillhandahåller en digital tjänst innehållande utbildningsmaterial för trafikutbildning.

§2 Ändring av Användningsvillkor

Teoricentralen kan komma att ändra dessa Användninsvillkor av giltiga skäl, till exempel förbättra befintliga funktioner eller egenskaper till Tjänsten. När vi gör väsentliga ändringar av Användningsvillkoren kommer vi förse dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. Ändrade villkor gäller automatiskt ett dygn efter att de först publicerats. Medlem bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Om Medlem fortsätter att använda Tjänsten efter det datum då nya Användningsvillkor träder i kraft innebär det att Medlem godkänt Användningsvillkoren.

§3 Priser

Alla priser anges i Svenska kronor inklusive moms (25 %). Priset som gäller är det som finns angivet på betalsidan.

§4.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i medlemskapssidan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

§4.2 Betalningsmetoder

Vi accepterar betalningar via Swish samt kortbetalning genom Visa, MasterCard och Maestro. Vid kortbetalning så debiteras ditt betalkort direkt.

§5 Ångerrätt

Medlem har enligt distansavtalslagen ingen ångerrätt eftersom Tjänsten består av digitalt innehåll och aktiveras omedelbart efter betalning. Vänligen kontakta kundtjänst ifall det skulle uppstå några problem.

§6 Tekniska begränsningar

Det är inte möjligt att använda Tjänsten på två olika enheter med ett och samma konto samtidigt. Det är däremot möjligt att använda olika enheter vid olika tillfällen.

§7 Drift och tillgänglighet

Teoricentralen eftersträvar att göra Tjänsten tillgänglig dygnet runt, året om. Tillgängligheten för Tjänsten kan dock inte alltid garanteras eftersom oförutsedda händelser kan leda till driftavbrott.

Teoricentralen förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av Tjänsten för underhåll, uppdatering och uppgradering av såväl mjukvara som hårdvara.

§8 Insamling och användning av personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är de uppgifter som kan identifiera en Medlem som en fysisk person, exempelvis personnummer eller namn. De personuppgifter som Teoricentralen samlar in och sparar är de som Medlemmen själv väljer att ange. Teoricentralen värnar om din integritet och tar den på största allvar. Teoricentralen kommer aldrig att sälja eller ge dina personuppgifter till en tredje part utan ditt samtycke.

§9 Upphovsrätt

Allt material på Teoricentralens webbplats och mobila applikationer är upphovsrättsskyddat. All kopiering eller annan spridning av materialet är strikt förbjuden utan skriftligt godkännande. Teoricentralen är ett registrerat varumärke.

§10 Avtalsbrott

Teoricentralen förbehåller sig rätten att när som helst stänga av ett konto utan ersättning om Medlem bryter mot dessa Användarvillkor.

§11 Tvist

Tvist i anledning av Användarvillkor ska parterna i första hand försöka lösa via vår kundtjänst. Om parterna inte kan enas ska Medlemmen välja att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten. Om parterna fortfarande inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol.

§12 Kontakta oss

Om du har några frågor om Tjänsten eller Användningsvillkoren vänligen kontakta Teoricentralens kundtjänst genom info@teoricentralen.se.

Tack för att du har läst våra Användningsvillkor. Vi hoppas att du får glädje av Teoricentralen!