Ord

Lätt lastbil

Lätt lastbil innebär att lastbilens vikt måste understiga 3,5 ton. Den behörighet om krävs för att köra en lättlastbil är densamma som för personbil, alltså B-körkort. För en lätt lastbil gäller exakt samma hastighetsbegränsningar som för en personbil, däremot gäller dessa inte tung lastbil som enbart får framföras i exempelvis 90 km/h på motortrafikled samt motorvägar.

Mer om hastigheter och fordon.

Senast uppdaterad 2021-08-03.