Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Tunnel

Vad är en tunnel? Vi förklarar vad definitionen av en tunnel är samt hur vägverket beskriver de. Lär dig meningen av ord och termer med vår ordbok!

Tunnelkategori

Vad är en tunnelkategori? Vi förklarar vad en tunnelkategori är för något, vilket syfte de fyller och vem som fastställer tunnelkategorier i Sverige.

Tunnelseende

Vad är tunnelseende? Lär dig vad definitionen av tunnelseende är, hur det påverkar din körförmåga och i vilka situationer det kan uppstå.

Tupplur

Vad är en tupplur? Vi förklarar vad som definierar en tupplur och i vilka situationer personer vanligtvis tar en tupplur.

Tuta

Vad är en tuta? Vi förklarar vad en tuta är för något, vad den används till, vilka fordon som behöver den och hur den bör användas i praktiken.

Tvärgående linjer

Vad är tvärgående linjer? Vi förklarar vad tvärgående linjer är för något och ger även exempel på vanliga tvärgående linjer du kan stöta på i trafiken.

Tvätt

Vad innebär tvätt? Vi förklarar vad som menas med en tvätt av bilen. Lär dig meningen av trafikrelaterade ord och termer med vår ordbok!

Tyngdkraft

Vad är tyngdkraft? Vi förklarar definitionen av tyngdkraft och hur det relaterar till bilkörning genom bland annat fordonsmanövreringen.

Tätbebyggt område

Vad är ett tätbebyggt område för något? Här hittar du information om vad ett tätbebyggt område innebär, samt vilka regler som gäller för körning där.

Tättbebyggt område upphör

Vad innebär tättbebyggt område upphör? Vi förklarar vad detta anvisningsmärke innebär. Lär dig betydelsen av ord och termer med vår ordbok!