Teoricentralen faktabanken sverige

Allmän väg

Vad innebär en allmän väg? Vi delar med oss av förklaringen till vad som gör en väg till allmän väg och vem som ansvarar för den.

En allmän väg är en väg där staten eller en kommun är väghållare. Det nuvarande allmänna vägnätet skapades genom en lag som trädde i kraft den 1 januari 1944.