Teoricentralen faktabanken sverige

Accelererande omkörning

Vad innebär en accelererande omkörning och hur gör man en sådan? Lär dig allt om accelererande omkörningar och dess för- och nackdelar.

En accelererande omkörning är när du ligger bakom ett fordon och måste accelerera för att kunna köra om. Det är att föredra om du inte behöver accelerera genom att du närmar dig ett fordon med högre fart än fordonet och kör om, vilket kallas en flygande omkörning.Accelererande omkörning är sämre för miljön eftersom bränsleförbukningen och utsläppen ökar. Detta är på grund av att du måste accelerera och inte kan hålla en jämn fart.