Ordlista för körkortsteori

Ordlista för körkortsteori

En samling av vanliga ord och begrepp inom körkort och trafikregler

Utfartsregeln

Vad innebär utfartsregeln? Lär dig mer om denna grundläggande trafikregel som innebär att du lämnar företräde när du lämnar vissa områden.

Utmärkning

Vad innebär utmärkning? Vi förklarar vad som menas med utmärkning och erbjuder exempel för vanliga typer av utmärkning.

Utomlands

Vad innebär utomlands? Vi förklarar vad definitionen av utomlands är och erbjuder ett praktiskt exempel på när du åker utomlands.

Utryckningsfordon

Vad innebär utryckningsfordon? Här hittar du förklaringen till vad utryckningsfordon är för något och vilka regler som gäller för de.

Utrymningsväg

Vad är en utrymningsväg? Vi förklarar vad en utrymningsväg är för något och ger ett praktiskt exempel på var du kan stöta på de som bilförare.

Utskjutande last

Vad innebär utskjutande last? Vi förklarar vad som menas med utskjutande last och går igenom hur du markerar utskjutande last på olika sätt.

Utsträckning

Vad innebär utsträckning? Vi förklarar vad vägmärket utsträckning betyder och vad dess olika utföranden signalerar i praktiken.

Vagnskadeförsäkring

Vad är en vagnskadeförsäkring? Vi förklarar vad en vagnskadeförsäkring är för något och vilka olika saker som täcks av denna försäkring.

Vajervägar

Vad innebär vajervägar? Vi förklarar vad vajervägar är för något, hur de är utformade och varför de kallas för just vajervägar.

Vakuumservo

Vad innebär vakuumservo? Vi förklarar vad vakuumservo är för något, vilken funktion den fyller och när den är igång i praktiken.