Vad bör du göra direkt när du anländer först till en trafikolycka?

    Hjälpa skadade personer.
    Varna andra trafikanter.
    ?
    Larma 112.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Är du med om en trafikolycka är du skyldig att hjälpa till efter bästa förmåga. Börja med att överblicka olycksplatsen och prioritera vad som bör göras först.