Vägmärken

Alla Sveriges vägmärken

 • Varningsmärken

  Varningsmärken

  Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra uppmärksam och försiktig.

 • Väjningspliktsmärken

  Väjningspliktsmärken

  Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.

 • Förbudsmärken

  Förbudsmärken

  Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.

 • Påbudsmärken

  Påbudsmärken

  Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel att du endast får köra i en viss riktning.

 • Anvisningsmärken

  Anvisningsmärken

  Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka. Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du måste följa.

 • Lokaliseringsmärken - vägvisning

  Lokaliseringsmärken - vägvisning

  Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Lokaliseringsmärken - gång- och cykeltrafik

  Lokaliseringsmärken - gång- och cykeltrafik

  Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Lokaliseringsmärken - allmänna inrättningar

  Lokaliseringsmärken - allmänna inrättningar

  Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Lokaliseringsmärken - serviceanläggningar

  Lokaliseringsmärken - serviceanläggningar

  Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Lokaliseringsmärken - turistiska mål

  Lokaliseringsmärken - turistiska mål

  Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.

 • Upplysningsmärken

  Upplysningsmärken

  Upplysningsmärken ger dig information om framkomlighet och säkerhet.

 • Symboler

  Symboler

  Symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att visa att informationen gäller för ett visst fordonsslag, en viss trafikantgrupp eller en viss verksamhet.

 • Tilläggstavlor

  Tilläggstavlor

  Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

 • Trafiksignaler

  Trafiksignaler

  En trafiksignal är en ljus- eller ljudsignal som reglerar trafik. Signalens olika lägen talar om för trafikanter hur de ska bete sig i trafiken.

 • Vägmarkeringar

  Vägmarkeringar

  Vägmarkeringar används för att reglera, varna eller vägleda trafikanter.

 • Tecken av vakt

  Tecken av vakt

  Olika tecken av vakt.

 • Andra anordningar

  Andra anordningar

  Anordningarna på den här sidan är till för att ge dig anvisningar som du inte får av andra vägmärken eller trafiksignaler.

 • Tecken av polisman

  Tecken av polisman

  Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.

 • Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

  Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg

  Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg.