Lyktan lyser med blinkande gult ljus vid vägarbetet. Vad innebär det?

    Vägen är helt avstängd.
    ?
    Genomfart är förbjuden.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Gult blinkande ljus används där en väg är delvis avstängd eller för att förstärka en anvisning som ges genom någon annan anordning.