Vad ska du göra när en trafiksignal växlar från blinkande gult till fast gult ljus?

    ?
    Jag ska fortsätta att köra eftersom trafikljuset inte är rött.
    Jag ska accelerera för att hinna köra förbi trafikljuset.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När en trafiksignal går över till fast gult ljus kommer den snart att växla till rött, därför bör du stanna i denna situation.