Vad gäller när du kör inom ett gångfartsområde?

  Rekommenderad högsta hastighet är 30 km/h.
  Jag får endast köra genom för att parkera på anordnade parkringsplatser.
  ?
  Högerregeln gäller inte.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Dina skyldigheter i ett gångfartsområde

 • Väjningsplikt mot gående.
 • Maxhastighet är gångfart, det vill säga att du inte får köra fortare än gående.
 • Väjningsplikt när du lämnar gångfartsområdet.
 • Det är bara tillåtet att parkera på särskilda parkeringsplatser.