Vilket påstående om vägrenen stämmer?

    Vägrenen är endast till för fordon på två hjul så som motorcyklar, mopeder och cyklister.
    Jag är skyldig att underlätta omkörning genom att köra på vägrenen.
    ?
    Vägrenen räknas som ett eget körfält.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägrenen är den del av vägen som är utanför kantlinjen och bör i första hand trafikeras av gående, cyklister, LGF-fordon och mopedister.

Även andra fordon får använda sig av vägrenen tillfälligt vid behov. Tex. för underlätta för någon vid omkörning eller vid nödstopp.