Vad informerar vägmärket dig om?

    ?
    Att jag nu får göra en omkörning.
    Att det är förbjudet att köra bredvid varandra.
    Endast personbilar får köra om efter vägmärket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn. Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märket slut på förbud mot omkörning är uppsatt.