När måste du blända av ditt helljus vid körning i mörker?

  Vid möte med en gående.
  ?
  När jag passerar ett parkerat fordon.
  När jag närmar mig en korsning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är förbjudet att använda helljus:

 • När mötande fordon är så nära att föraren kan bländas. Det gäller även när du möter tåg, spårvagn, cyklist och fartyg.
 • När du ligger nära bakom ett annat fordon. Föraren kan bländas genom speglarna.
 • När vägen är tillräckligt belyst av dagsljus eller gatulyktor.