Du kör i en tunnel då det börjar brinna, hur ska du agera?

    Sitt kvar i bilen och invänta räddningspersonal.
    ?
    Sitt kvar i bilen och kontakta dina anhöriga om situationen.
    Leta reda på en brandsläckare så fort som möjligt och försök släcka elden.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du måste överge din bil på grund av en tunnelolycka så som brand så bör du lämna nycklarna i tändningslåset och inte låsa bilen. Det underlättar enormt för till exempelvis brandmän att flytta din bil.