Med behörighet B får du även köra lätt lastbil vars vikt är högst 3,5 ton. Vilken vikt är det man menar då?

    ?
    Maxlast.
    Bruttovikt.
    Tjänstevikt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

  • En lätt lastbil har en totalvikt på högst 3,5 ton.

  • En tung lastbil har en totalvikt som överstiger 3,5 ton.