Facebook pixel

Är du skyldig att underrätta polisen om du har kört på en älg?

  Nej, men däremot ska jag alltid kontakta en veterinär.
  Ja, men enbart om älgen har dödats vid krocken.
  ?
  Nej, inte om älgen kan springa ifrån platsen.
  Nej, jag ska inte störa polisen med dessa ärenden.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

 • Placera ut varningstriangel eller annat så att inte fler olyckor händer.
 • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
 • Ring 112 och anmäl olyckan.
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.