Facebook pixel

Får du stanna eller parkera vid en busshållplats?

    Jag får parkera en kortare stund på en busshållplats.
    ?
    Nej, jag får aldrig stanna vid en busshållplats.
    Jag får stanna och parkera om jag måste för att ringa ett samtal.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får stanna för på- och avstigning om det inte hindrar buss eller spårvagn om det är en sådan hållplats.

För att parkera gäller reglerna 20 meter före och 5 meter efter hållplatsen, eftersom bussen behöver mer plats för att komma in till hållplatsen än för att komma därifrån.