Vad innebär vägmärket?

    ?
    Att endast boende får köra på vägen.
    Att den maximala tillåtna hastigheten är 35 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart som är mellan 5-7 km/h. Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Fordon har väjningsplikt mot gående.