I vilket av följande fall gäller högerregeln?

    När en korsning är upphöjd och har väjningspliktmärket uppsatt.
    ?
    När en korsning har ett väjningspliktmärke uppsatt.
    När en korsning endast har tre vägar, till exempel en T-korsning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Högerregeln gäller i korsningar som saknar vägmärken eller andra anvisningar.

Det är den vanligaste väjningsregeln och ska tillämpas i korsningar där inga andra anvisningar finns.