Facebook pixel

Är framdäcken på den parkerade bilen vridna på ett korrekt sätt?

    ?
    Ja, det underlättar när man ska köra ut från kanten.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om det är lutning på gatan kan du vrida däcken så dem tar i trottoarkanten så att bilen inte rullar iväg om bromssystemet skulle sluta fungera.