Får du använda varningsblinkers vid bogsering?

    ?
    Nej, det är förbjudet.
    Ja, på både dragbilen och bilen som blir bogserad.
    Ja, men endast på dragbilen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varningsblinkers ska användas när ett fordon blir stående på vägen så den kan utgöra fara för annan trafik på grund av olycka, motorhaveri eller liknande. Men du får även använda varningsblinkers vid bogersing och bärgning. Tänk på att det är bilen som blir bogserad som ska ha varningsblinkers påslaget.