Är du skyldig att blända av till halvljus för cyklister?

    ?
    Nej, det behöver jag inte.
    Ja, endast om de kör på körbanan.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En cykel räknas som ett fordon och eftersom du måste blända av för alla fordon så gäller detta även cyklister.