Du kör i 100 km/h och kollar ner på din mobil i 3 sekunder, hur långt hinner bilen rulla på den tiden?

    ?
    Cirka 30 meter.
    Cirka 50 meter.
    Cirka 120 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett enkelt sätt att beräkna detta för att få fram ett ungefärligt svar är följande:

100 km/h, ta bort sista nollan och ta det gånger 3. Då får du fram hur långt bilen rullar ungefär på 1 sekund.

Nu gällde frågan 3 sekunder så ta därför svaret gånger 3.

10 gånger 3 gånger 3 = 90 meter.