Vilket alternativ stämmer bäst in på hur människan påverkas av alkohol?

    Hen underskattar sin körförmåga.
    Omdömet förbättras.
    Periferiseendet förbättras.
    ?
    Förmågan att bedöma risker blir bättre.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alkohol gör kroppen avslappnad och stimulerar hjärnans belöningscentrum. Självförtroende förstärks och det kan leda till att föraren tror att hen kan klara av vissa handlingar utan några konsekvenser.

Konsekvensen blir att förarens förmåga att bedöma risker försämras.