Vilken av följande utrustning är du skyldig att ha med i bilen vid körning?

    ?
    Startkablar.
    Säkringar till elsystemet.
    Reservdäck.
    Extra glödlampa till halvljus.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du är skyldig att ha med dig varningstriangel vid körning.

Varningstriangel används för att varna andra trafikanter om ditt fordon blivit stående på grund av nödstopp, vid till exempel motorhaveri eller punktering.