Hur långt innan och efter en vägkorsning får du inte parkera?

    Jag får inte parkera närmare än 15 meter före och 5 meter efter en korsning.
    ?
    Jag får inte parkera närmare än 15 meter före och efter en korsning.
    Jag får inte parkera närmare än 5 meter före och 10 meter efter en korsning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte parkera närmare än 10 meter från korsningar.