Vilken olyckstyp leder till flest dödsolyckor?

    Korsningsolyckor.
    ?
    Viltolyckor.
    Singelolyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Singelolyckor är den vanligaste typen av olycka varje år. Skadade och omkomna inräknat.

2022 var det däremot fler som omkom i omkörningsolyckor än i singelolyckor.