Facebook pixel

Vilken olyckstyp leder till flest dödsolyckor?

    Det finns ingen skillnad mellan dessa olyckstyper.
    ?
    Viltolyckor.
    Omkörningsolyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Singelolyckor är den typ av olycka där det sker flest dödsoffer i trafiken varje år. Oftast handlar det om att en bil har kört av vägen.