Facebook pixel

Vad innebär vägmärket när du kör på en väg?

    ?
    Att det kommer en kurva till höger.
    Att du får bara köra på högra körfältet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Påbjuden körriktning Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.