Vad innebär vägmärket när du kör på en väg?

    ?
    Att det kommer en kurva till höger.
    Att du får bara köra i det högra körfältet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Påbjuden körriktning Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.