Vad innebär linjerna mitt på vägarna som bilden visar?

    De anger att högsta tillåtna hastighet är 70 km/h.
    De förvarnar om heldragen linje längre fram.
    ?
    De anger ett förbud mot att överskrida linjen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Dessa markerar vägens mitt och kallas för mittlinje och körfältslinje. Det är tillåtet att köra över dessa mittlinjer till skillnad mot om det är en heldragen linje.