Vilket drivmedel i följande pumphandtag är förnybart?

    Drivmedlet i det gröna pumphandtaget.
    ?
    Drivmedlet i det svarta pumphandtaget.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Blå pumphandtag E85 är ett etanolbaserat bränsle och är ett förnyelsebart bränsle.

Svart pumphandtag Diesel är ett svavelfritt motorbränsle för dieselmotorer.

Grönt pumphandtag Bensin 95 eller 98 oktan är en oblyad bensin, avsedd för bensinmotorer.