Vilken information ger den blågula skylten vid vägkanten?

    Varning för barn som kan korsa vägen.
    ?
    Att det är förbjudet att stanna.
    Att det är förbjudet att köra om.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket är ett varningsmärke som markerar sidohinder, farthinder med flera.